Pixel

Ubezpieczamy się coraz chętniej, gdyż jesteśmy świadomi wielu, różnego typu zdarzeń i wypadków, które mogą nas spotkać. Korzystamy z ubezpieczeń majątkowych, osobowych lub polis grupowych w zakładach pracy. W związku z tym rodzi się pytanie, czy przy ubezpieczeniach wielokrotnych można za jedno zdarzenie otrzymać kilka odszkodowań?


Szkody majątkowe a kumulacja odszkodowań

Wykupienie kilku polis - ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia - u różnych ubezpieczycieli dla tego samego mienia (np. domu) lub zdarzenia losowego nie ma sensu, gdyż nie będzie skutkowało wypłatą kilku świadczeń. W przypadku ubezpieczeń majątkowych nie ma możliwości kumulacji świadczeń, gdyż poszkodowany może otrzymać wyłącznie odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionej szkody, która nastąpiła wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Mówimy tutaj o tzw. rekompensacie szkody. Kwota wypłacona od ubezpieczyciela nie może być wyższa niż wartość faktycznie poniesionej starty. W przypadku wielokrotnego ubezpieczenia majątkowego, w momencie wystąpienia szkody, nawet jeśli odszkodowanie jest wypłacane w ramach kilku umów ubezpieczenia zawartych w różnych zakładach ubezpieczeń, nie może łącznie przekroczyć wysokości poniesionej szkody.

Jeśli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia na ten sam przedmiot zawartych u różnych ubezpieczycieli znajdziesz zapis o tym, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w kwocie przewyższającej szkodę możesz żądać tylko od tego ubezpieczyciela, u którego ten zapis się pojawił.

W przypadku szkód komunikacyjnych czy mieszkaniowych, gdy uszkodzone zostaje mienie, które jest jednocześnie objęte polisą majątkową, a sprawca szkody na tym mieniu posiada wykupioną polisę OC (OC komunikacyjne lub OC na życie), poszkodowany nie może dochodzić odszkodowania z obu polis, ale może wybrać do którego z ubezpieczycieli zgłosi roszczenie o naprawienie szkody. Co ważne, żaden z ubezpieczycieli nie może odmówić likwidacji szkody powołując się na drugą z polis.


Szkody osobowe a kumulacja odszkodowań

Odmiennie wygląda sprawa w przypadku ubezpieczeń osobowych. Tutaj istnieje możliwość kumulacji świadczeń. Zdarza się, że posiadamy ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NWW) nawet w kilku wariantach: w ramach ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy, indywidualną polisę na życie i NWW dla kierowcy i pasażera wykupione w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu.

Świadczenia z umów ubezpieczenia osobowego mogą być kumulowane, dlatego w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, roszczenie można zgłaszać w ramach każdej z polis. Poszkodowany otrzyma świadczenie w kwocie mieszczącej się w granicach umówionych z ubezpieczycielem (warunki zawarte są zazwyczaj w OWU).

Nie ma też przeszkód, aby skorzystać ze świadczeń w ramach posiadanego ubezpieczenia na życie i NWW, a jednocześnie, o ile sprawca szkody posiada polisę OC, zażądać rekompensaty za szkody również w ramach tego ubezpieczenia.


Szkody osobowe w wypadku komunikacyjnym. Czy możliwa jest kumulacja świadczeń?

Wypadek komunikacyjny to stres, pospieszne i nieraz nieprzemyślne działania. Wielu z nas - kierowców i pasażerów - wciąż jest nieświadomych przysługujących nam praw. W przypadku zaistnienia szkody osobowej zarówno kierowca jak i pasażer, sprawca jak i poszkodowany, w zależności od wariantów wykupionych przez uczestników zdarzenia drogowego polis, mają prawo do zgłaszania roszczeń z kilku polis ubezpieczeniowych. Jak to wygląda w praktyce?


Przykłady

  • Samochód sprawcy wypadku komunikacyjnego

Kierowca, który jest sprawcą wypadku może zgłosić szkodę z: NWW kierowcy i jeśli posiada: ubezpieczenia grupowego czy polis dodatkowych.

Pasażer pojazdu, kierowanego przez sprawcę wypadku może zgłosić szkodę z: OC pojazdu kierowcy, NWW pasażera i jeśli posiada: ubezpieczenia grupowego, polis dodatkowych.

  • Samochód poszkodowanego w wypadku drogowym

Kierowca poszkodowanego samochodu może otrzymać świadczenia z: OC sprawcy zdarzenia, NNW kierowcy oraz o ile posiada: ubezpieczenia grupowego czy polis dodatkowych.

Pasażer poszkodowanego samochodu może otrzymać świadczenia z: OC sprawcy zdarzenia, NNW pasażera oraz o ile posiada: ubezpieczenia grupowego czy polis dodatkowych.


Dopłaty do odszkodowań

Zaniżanie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeniowe to stosowany od lat proceder, z którym przeciętnemu, zabieganemu obywatelowi ciężko walczyć. Niewielu decyduje się na własną rękę dochodzić sprawiedliwości w sądzie. Wiadomo, że oznacza to mnóstwo czasu, nerwów i nierzadko pieniędzy.

Można jednak w prosty sposób odzyskać niedoszacowaną kwotę świadczenia. Wystarczy, że zgłosisz się ze swoją szkodą komunikacyjną lub osobową do naszych specjalistów z Salvum, a Twoja szkoda zostanie szybko zweryfikowana. O wymaganych dokumentach i kwestiach formalnych dowiesz się od naszego konsultanta. W przypadku pozytywnej weryfikacji kosztorysu zaproponujemy odkup prawa do odszkodowania lub reprezentowanie Cię w sądzie, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Zapraszamy do kontaktu!


Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2024 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.