Pixel

Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela nieraz budzi zastrzeżenia. Świadomość praw i obowiązków ciążących na obu stronach – poszkodowanym/sprawcy i na likwidatorze - pozwala nieraz skrócić czas likwidacji szkody oraz przyczynia się do wyegzekwowania od ubezpieczyciela pełnego odszkodowania oraz innych należnych świadczeń. W dzisiejszym wpisie chcemy zwrócić Twoją uwagę na kilka istotnych kwestii.

Prawo do pojazdu zastępczego

W większości przypadków w ramach likwidacji szkody z AC lub OC sprawcy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu poszkodowanym należy się samochód zastępczy. Zdarza się, że ubezpieczyciele traktują refundację kosztów najmu pojazdu zastępczego jako „roszczenie dodatkowe”. Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się Ci się bez względu na to czy powstała szkoda była szkodą całkowitą czy częściową. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy możesz w tym czasie korzystać z komunikacji publicznej, czy samochód wykorzystujesz do prowadzenia działalności czy do celów prywatnych. Pamiętaj jednak, że wynajęty samochód powinien mieć klasę zbliżoną do tego, którym jeździsz na co dzień, a informacji o zasadach uznawania refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego powinien udzielić Ci ubezpieczyciel.

W kilku przypadkach możesz się spotkać z odmową zwrotu poniesionych kosztów:

  • jeśli ubezpieczyciel udowodni, że posiadasz inny nadający się do wykorzystania samochód, którym mogłeś jeździć podczas naprawy tego uszkodzonego,
  • faktycznie nie korzystałeś z wynajętego pojazdu i nie jesteś w stanie przedstawić odpowiednich dowodów jego eksploatacji – faktur, rachunków za paliwo itp.

Ubezpieczyciel może ponadto zaniżyć wypłaconą kwotę o tzw. wydatki eksploatacyjne, które poniósłbyś użytkując w tym czasie swój własny pojazd, chodzi głównie o koszty paliwa czy zużycia ogumienia.


Prawo do pełnej informacji o odszkodowaniu

  • dostęp do zebranych informacji

Jako poszkodowany masz prawo do pełnej informacji o sposobie ustalenia wysokości odszkodowania, która dodatkowo powinna być przedstawiona w sposób dla Ciebie zrozumiały. Ubezpieczyciel powinien udostępnić Ci także wszelkie dokumenty i informacje, które zgromadził w celu ustalenia odpowiedzialności za szkodę.

  • kalkulacja kosztów

Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przekazać Ci także kalkulację kosztów naprawy pojazdu, na podstawie której ustalona została wartość odszkodowania.

Sprawdź: Co powinien zawierać kosztorys naprawy pojazdu

Ubezpieczyciel nie może ponadto tłumaczyć braku przedstawienia szczegółowej kalkulacji wskazując na fakt używania do wyceny samochodów specjalistycznego systemu informatycznego (np. Audatex, Info-Expert).

  • informacja o zmniejszeniu kwoty odszkodowania

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma także obowiązek przedstawienia poszkodowanemu informacji o zastosowanych korektach: potrąceniach/pomniejszeniach wartości odszkodowania. Mimo to ubezpieczyciele często zaniżają wypłaty.


Prawo do terminowej likwidacji szkody

Czas likwidacji szkody według przepisów prawa (art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) wynosi 30 dni od zgłoszenia szkody. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, gdy ustalenie zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest skomplikowane, termin likwidacji szkody, czyli wypłaty odszkodowania może się wydłużyć do 90 dni.

W przypadku wystąpienia szkody w pojeździe objętej ubezpieczeniem autocasco wypłata odszkodowania powinna być dokonana – co do zasady – w terminie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o wypadku.


Prawo do reklamacji

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu przeprowadzenia likwidacji szkody, możesz złożyć u ubezpieczyciela reklamację: w formie pisemnej, ustnie (telefonicznie lub w oddziale ubezpieczyciela) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej w ciągu 30 dni. W przypadku odrzucenia roszczeń, o ile ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość, można odwołać się do ubezpieczyciela jeszcze raz. Jeśli to nie poskutkuje, możesz skierować do Rzecznika Finansowego wniosek o pomoc w Twojej sprawie, a dopiero w dalszej kolejności rozważ wstąpienie na drogę postępowania sądowego.

Sprawdź: Reklamowanie likwidacji szkody

Skutecznym sposobem na odzyskanie niedoszacowanej części odszkodowania jest odsprzedanie swojego prawa do odszkodowania. Zaniżanie wypłat jest bardzo częste, a wygodna forma odkupu, którą stosujemy w Salvum pozwala na uzyskanie dodatkowej gotówki bez konieczności występowania przed sądem i dopełniania wielu uciążliwych formalności.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2022 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.