Pixel

Ubezpieczamy się coraz chętniej, gdyż jesteśmy świadomi wielu, różnego typu zdarzeń i wypadków, które mogą nas spotkać. Korzystamy z ubezpieczeń majątkowych, osobowych lub polis grupowych w zakładach pracy. W związku z tym rodzi się pytanie, czy przy ubezpieczeniach wielokrotnych można za jedno zdarzenie otrzymać kilka odszkodowań?


Szkody majątkowe a kumulacja odszkodowań

Wykupienie kilku polis - ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia - u różnych ubezpieczycieli dla tego samego mienia (np. domu) lub zdarzenia losowego nie ma sensu, gdyż nie będzie skutkowało wypłatą kilku świadczeń. W przypadku ubezpieczeń majątkowych nie ma możliwości kumulacji świadczeń, gdyż poszkodowany może otrzymać wyłącznie odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionej szkody, która nastąpiła wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Mówimy tutaj o tzw. rekompensacie szkody. Kwota wypłacona od ubezpieczyciela nie może być wyższa niż wartość faktycznie poniesionej starty. W przypadku wielokrotnego ubezpieczenia majątkowego, w momencie wystąpienia szkody, nawet jeśli odszkodowanie jest wypłacane w ramach kilku umów ubezpieczenia zawartych w różnych zakładach ubezpieczeń, nie może łącznie przekroczyć wysokości poniesionej szkody.

Jeśli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia na ten sam przedmiot zawartych u różnych ubezpieczycieli znajdziesz zapis o tym, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w kwocie przewyższającej szkodę możesz żądać tylko od tego ubezpieczyciela, u którego ten zapis się pojawił.

W przypadku szkód komunikacyjnych czy mieszkaniowych, gdy uszkodzone zostaje mienie, które jest jednocześnie objęte polisą majątkową, a sprawca szkody na tym mieniu posiada wykupioną polisę OC (OC komunikacyjne lub OC na życie), poszkodowany nie może dochodzić odszkodowania z obu polis, ale może wybrać do którego z ubezpieczycieli zgłosi roszczenie o naprawienie szkody. Co ważne, żaden z ubezpieczycieli nie może odmówić likwidacji szkody powołując się na drugą z polis.


Szkody osobowe a kumulacja odszkodowań

Odmiennie wygląda sprawa w przypadku ubezpieczeń osobowych. Tutaj istnieje możliwość kumulacji świadczeń. Zdarza się, że posiadamy ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NWW) nawet w kilku wariantach: w ramach ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy, indywidualną polisę na życie i NWW dla kierowcy i pasażera wykupione w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu.

Świadczenia z umów ubezpieczenia osobowego mogą być kumulowane, dlatego w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, roszczenie można zgłaszać w ramach każdej z polis. Poszkodowany otrzyma świadczenie w kwocie mieszczącej się w granicach umówionych z ubezpieczycielem (warunki zawarte są zazwyczaj w OWU).

Nie ma też przeszkód, aby skorzystać ze świadczeń w ramach posiadanego ubezpieczenia na życie i NWW, a jednocześnie, o ile sprawca szkody posiada polisę OC, zażądać rekompensaty za szkody również w ramach tego ubezpieczenia.


Szkody osobowe w wypadku komunikacyjnym. Czy możliwa jest kumulacja świadczeń?

Wypadek komunikacyjny to stres, pospieszne i nieraz nieprzemyślne działania. Wielu z nas - kierowców i pasażerów - wciąż jest nieświadomych przysługujących nam praw. W przypadku zaistnienia szkody osobowej zarówno kierowca jak i pasażer, sprawca jak i poszkodowany, w zależności od wariantów wykupionych przez uczestników zdarzenia drogowego polis, mają prawo do zgłaszania roszczeń z kilku polis ubezpieczeniowych. Jak to wygląda w praktyce?


Przykłady

  • Samochód sprawcy wypadku komunikacyjnego

Kierowca, który jest sprawcą wypadku może zgłosić szkodę z: NWW kierowcy i jeśli posiada: ubezpieczenia grupowego czy polis dodatkowych.

Pasażer pojazdu, kierowanego przez sprawcę wypadku może zgłosić szkodę z: OC pojazdu kierowcy, NWW pasażera i jeśli posiada: ubezpieczenia grupowego, polis dodatkowych.

  • Samochód poszkodowanego w wypadku drogowym

Kierowca poszkodowanego samochodu może otrzymać świadczenia z: OC sprawcy zdarzenia, NNW kierowcy oraz o ile posiada: ubezpieczenia grupowego czy polis dodatkowych.

Pasażer poszkodowanego samochodu może otrzymać świadczenia z: OC sprawcy zdarzenia, NNW pasażera oraz o ile posiada: ubezpieczenia grupowego czy polis dodatkowych.


Dopłaty do odszkodowań

Zaniżanie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeniowe to stosowany od lat proceder, z którym przeciętnemu, zabieganemu obywatelowi ciężko walczyć. Niewielu decyduje się na własną rękę dochodzić sprawiedliwości w sądzie. Wiadomo, że oznacza to mnóstwo czasu, nerwów i nierzadko pieniędzy.

Można jednak w prosty sposób odzyskać niedoszacowaną kwotę świadczenia. Wystarczy, że zgłosisz się ze swoją szkodą komunikacyjną lub osobową do naszych specjalistów z Salvum, a Twoja szkoda zostanie szybko zweryfikowana. O wymaganych dokumentach i kwestiach formalnych dowiesz się od naszego konsultanta. W przypadku pozytywnej weryfikacji kosztorysu zaproponujemy odkup prawa do odszkodowania lub reprezentowanie Cię w sądzie, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Zapraszamy do kontaktu!


Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.