Pixel

Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych ustalają poszczególne zakłady ubezpieczeń, po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Co ważne, ani ustawodawca ani organ nadzoru nie mają wpływu na wysokość składek, jakie poszczególne zakłady ubezpieczeń proponują swoim klientom.

Wysokość składek stanowi ponadto jeden z podstawowych czynników konkurencyjności pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wszyscy znamy z autopsji przeliczanie składek za ubezpieczenie OC, gdy przychodzi moment wykupu polisy na kolejny rok.

Czynniki brane pod uwagę przy ocenie ryzyka

Każdy z zakładów ubezpieczeń posiada oczywiście swoje wewnętrzne wytyczne i procedury do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Można jednak wyróżnić kilka najważniejszych i powtarzalnych czynników:

  1. historia ubezpieczenia czyli szkodowy lub bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Im wyższa szkodowość, tym wyższa składka.
  2. wiek osoby ubezpieczającej samochód: im młodsza jest osoba wykupująca polisę, tym wyższa jest składka. Zwyżki za wiek stosuje się zazwyczaj do osiągnięcia przez klienta wieku ok 25 lub 26 a czasami nawet i do 29 roku życia.
  3. pojemność silnika – składka kształtuje się proporcjonalnie do pojemności silnika i jego mocy. Ma to umocowanie w danych statystycznych z poprzednich okresów.
  4. miejsce zamieszkania: województwo, a nawet powiat, w którym zamieszkuje/przebywa ubezpieczony. Dane statystyczne dotyczące szkodowości w poszczególnych regionach kraju kształtują się na różnym poziomie: wyższe na terenach wielkomiejskich aglomeracji, niższe na terenach o niższej gęstości zaludnienia. W ocenie towarzystw ubezpieczeniowych jest to czynnik różnicujący tereny kraju na obszary o podwyższonym i obniżonym ryzyku wystąpienia wypadków drogowych.
  5. przeznaczenie ubezpieczanego pojazdu. Zakłady ubezpieczeń stosują wyższe składki względem osób, które będą wykorzystywać ubezpieczany pojazdu do wykonywania działalności gospodarczej, np. pojazd jest wykorzystywany do odpłatnego i zorganizowanego przewozu osób lub mienia, usług taksówkarskich lub do świadczenia usług nauki jazdy.
  6. marka pojazdu, typ/charakterystyka modelu. W stosunku do samochodów typowo sportowych o dużej mocy silnika stosowane mogą być nawet znaczne zwyżki pułapu ubezpieczenia. Analiza wysokości składek dla poszczególnych marek pojazdów u różnych ubezpieczycieli pozwoliła wyciągnąć pewne wnioski: okazało się, że w porównywalnym czasie (I półrocze 2017 roku) ceny OC za pojazdy marki BMW były najwyższe, a najniższe za pojazdy marki Fiat i Skoda.
  7. kolor pojazdu - również ten czynnik może być brany pod uwagę. Zdarza się, że ubezpieczyciele dla pojazdów w jaskrawych kolorach (odcienie czerwonego, żółtego, jaskrawozielonego) oferują niższe składki za ubezpieczenie, a to dlatego, że przekłada się to na większa widoczność i niższą szkodowość.
  8. czy ubezpieczenie stanowi część pakietu czy ubezpieczający wykupuje tylko polisę OC? Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe stosują zniżki dla klientów korzystających z pakietów ubezpieczeniowych.
  9. inne, różnorodne czynniki takiej jak np.: wiek pojazdu, częstotliwość jazdy samochodem, zawód ubezpieczonego (zwyżki mogą dotyczyć osób bezrobotnych, sportowców, osób wykonujących zawody wymagające częstego podróżowania), stan cywilny.

Jakie czynniki wpływają na obniżanie wysokości składki za ubezpieczenie OC?

Niższe składki za ubezpieczenie OC przysługują oczywiście przy bezszkodowej historii ubezpieczenia (zwykle maksymalna wysokość zniżki może wynieść nawet 60%), ponadto, gdy ubezpieczający pojazd wykupuje cały pakiet, razem AC i NWW. Warto skorzystać także z wykupu ubezpieczenia komunikacyjnego w wersji direct, czyli bezpośrednio u ubezpieczyciela: telefonicznie lub przez Internet, bez uczestnictwa agentów ubezpieczeniowych. Pozwala to wyeliminować koszty ponoszone przez TU na pracę pośredników ubezpieczeniowych dzięki czemu są w stanie zaproponować korzystniejszą cenę nowym klientom.

Na czym polega nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Jak już pisaliśmy, organ nadzoru nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się cen polis w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeń, ale w określonych sytuacjach jest uprawniony do interwencji. Kiedy? W sytuacjach zagrażających płynności finansowej zakładów ubezpieczeń.

Stosowanie konkurencji cenowej i obniżanie pułapu cen polis komunikacyjnych doprowadziło w niektórych, skrajnych przypadkach do ogłoszenia upadłości. Komisja Nadzoru Finansowego, działająca na podstawie uprawnień nadanych mocą Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ma więc za zadanie monitorowanie rynku ubezpieczeń i może interweniować dopiero wówczas, gdy uzna, że TU stosuje zbyt niskie stawki ubezpieczeń.

Aby należycie wywiązać się ze swoich zadań KNF wprowadziła obowiązek przedstawiania przez zakłady ubezpieczeń, które oferują obowiązkowe ubezpieczenie OC, informacji o taryfach składek ubezpieczeniowych. Taka informacja zawiera w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie każdorazowej zmiany w kształtowaniu się taryfikatora. Organ nadzoru monitoruje wysokość oraz sposób kształtowania taryf składek i w przypadku stwierdzenia, że nie gwarantują utrzymania odpowiedniej kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń, podejmuje przewidziane prawem środki nadzorcze.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2022 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.