Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące współpracy z Salvum Odszkodowania.
Potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami.

Ogólne

Czy firma Salvum Odszkodowania działa na terenie całej Polski?

Tak, Salvum prowadzi działalność na terenie całej Polski. Nasi prawnicy mogą reprezentować Cię w sądzie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Również w kwestii podpisywania umowy oraz przekazywania gotówki w przypadku dopłaty do odszkodowania możesz liczyć na bezpośredni kontakt z naszym przedstawicielem. Wystarczy, że wskażesz miejsce i termin spotkania.

Czy przekazując firmie Salvum dokumenty dotyczące szkody mogę mieć pewność, że moje dane osobowe są bezpieczne?

Wszystkie dane, które otrzymujemy od naszych klientów, podlegają odpowiedniej ochronie, nie są one udostępniane innym podmiotom ani wykorzystywane w celach marketingowych. Jesteśmy zobligowani do przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dlatego możesz mieć pewność, że twoje dane osobowe są bezpieczne.

Czy warto skorzystać z pomocy Salvum Odszkodowania w przypadku szkody o niewielkiej wartości?

Oczywiście, że tak. Szkody o niewielkiej wartości bardzo często są niedoszacowane przez ubezpieczycieli.

Jacy specjaliści tworzą firmę Salvum Odszkodowania?

W szeregu naszych pracowników znajdziesz najlepszych prawników, rzeczoznawców i konsultantów. Możesz być pewien, że na każdym etapie współpracy zrobimy wszystko, by zapewnić Ci profesjonalną i miłą obsługę.

Szkody komunikacyjne

W jakim czasie od wypadku komunikacyjnego można starać o odzyskanie niedoszacowanej kwoty odszkodowania?

Roszczenia względem ubezpieczyciela, który zaniżył odszkodowanie z tytułu AC lub OC sprawcy szkody, można składać w ciągu 3 lat od wypadku drogowego lub kolizji.

Jak mogę sprawdzić czy ubezpieczyciel zaniżył moje odszkodowanie?

Skontaktuj się z naszym konsultantem i prześlij nam kosztorys szkody, który otrzymałeś od ubezpieczyciela. Przeanalizujemy otrzymane dokumenty i sprawdzimy czy wypłacone odszkodowanie faktycznie zostało zaniżone. Jeśli szkoda została niedoszacowana, w ciągu kilku dni przedstawimy naszą propozycję odkupu szkody. Możemy także reprezentować Cię w sądzie, jeśli zdecydujesz się wejść z ubezpieczycielem na drogę sądową. Zadbamy o ty, byś otrzymał należne odszkodowanie.

Czy mogę skorzystać z pomocy Salvum Odszkodowania jeszcze przed wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela?

Oczywiście, że tak. W wielu przypadkach okazuje się, że ubezpieczenie wypłacone przez ubezpieczyciela jest zaniżone. Dlatego warto już zawczasu wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i rozpocząć działania mające na celu odzyskanie niedoszacowanej części kwoty.

Otrzymałem zaniżone odszkodowanie za szkodę komunikacyjną. Jakie formy pomocy oferuje poszkodowanym kierowcom firma Salvum Odszkodowania?

W Salvum Odszkodowania dbamy o to, by poszkodowani w wypadkach kierowcy otrzymywali odszkodowania, jakie im się należą. Pomagamy na każdym etapie dochodzenia roszczeń po wypadku: w momencie zgłaszania szkody, po odrzuconym odwołaniu oraz po otrzymaniu zaniżonego odszkodowania.

Szkody komunikacyjne likwidujemy:

 • w formie odkupu,
 • na drodze sądowej bez wkładu finansowego,
 • na drodze sądowej z wkładem własnym.

Jeśli zależy Ci na szybkiej wypłacie gotówki, wybierz opcję odkupu. Dopłatę możesz otrzymać nawet w ciągu kilku dni. W przypadku procesu sądowego z ubezpieczycielem, trwa to jednak trochę dłużej. Pieniądze otrzymasz dopiero po wygranej sprawie.

Na czym polega odkup prawa do odszkodowania?

Odkup prawa do odszkodowania następuje na podstawie porozumienia stron poprzez podpisanie umowy cesji wierzytelności. Ty otrzymujesz dodatkową kwotę ponad tą, którą proponuje ubezpieczyciel, a my przejmujemy sprawę i zajmujemy się nią do końca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopłata do odszkodowania traktowana jest jako dochód, dlatego od otrzymanej kwoty należy odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Otrzymasz o nas PIT 8C – otrzymaną kwotę dopłaty będziesz musiał ująć w zeznaniu podatkowym za rok, w którym faktycznie nastąpiła wypłata środków.

Ile pieniędzy mogę otrzymać od Salvum Odszkodowania?

Nie ma ani dolnej, ani górnej granicy wysokości wypłaconej kwoty pieniędzy za Twoje odszkodowanie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Wysokość dopłaty uzależniona jest nie tylko od wartości szkody, ale w główniej mierze od tego, w jakim stopniu ubezpieczyciel zaniżył wypłacone odszkodowanie.

Jakie dokumenty będą potrzebne do podpisania umowy z Salvum Odszkodowania i w jaki sposób je dostarczyć?

Do zawarcia umowy niezbędne są dwa dokumenty: kosztorys wykonany przez firmę ubezpieczeniową oraz decyzja o przyznaniu i przekazaniu określonej w kosztorysie kwoty odszkodowania. Możesz przesłać je pocztą elektroniczną w formie skanu lub ksero dokumentów wysłać na adres naszej siedziby.

Gdzie zawierana jest umowa pomiędzy firmą Salvum Odszkodowania a klientem?

Umowę możemy zawrzeć na trzy różne sposoby. Pierwszym jest podpisanie umowy w siedzibie firmy. Drugi sposób to spotkanie w dogodnym dla klienta miejscu (np. dom albo praca). Trzecią możliwością jest zawarcie umowy korespondencyjnie – umowa wysyłana jest w dwóch egzemplarzach do klienta, a następnie klient odsyła podpisany egzemplarz do siedziby Salvum Odszkodowania.

W jakiej formie otrzymam od Salvum Odszkodowania uzgodnioną kwotę dopłaty? Ile trwa wypłata środków?

W przypadku wyboru odkupu odszkodowania, pieniądze otrzymasz niezwłocznie po podpisaniu z naszą firmą umowy. Możemy wypłacić Ci gotówkę od ręki, przelać pieniądze drogą elektroniczną na podany numer konta albo dokonać przekazu pocztowego na wskazany adres. Jeżeli wybierzesz inne formy współpracy, pieniądze otrzymasz po zakończeniu procesu sądowego.

Czy podpisując umowę z Salvum Odszkodowania będę musiał występować przed sądem albo ubezpieczycielem?

Nie, jeśli wybierzesz opcję odkupu. Podpisanie umowy o przeniesienie prawa do zaniżonej części odszkodowania powoduje, że jedyną stroną występującą przed sądem lub ubezpieczycielem jest firma Salvum Odszkodowania.

Czy Salvum Odszkodowania zajmuje się egzekwowaniem prawa do samochodu zastępczego z OC sprawcy?

Tak, pomagamy poszkodowanym kierowcom w załatwieniu pojazdu zastępczego. Szybko, bez zbędnych formalności i niepotrzebnych nerwów. W Salvum Odszkodowania bierzemy na siebie cały ciężar rozmów z ubezpieczycielem i załatwiamy wszystko za klienta. Organizujemy samochód zastępczy na pełny wymiar czasu, dostarczamy go we wskazane miejsce i martwimy się o to, by ubezpieczyciel – zgodnie z prawem – pokrył koszty wynajmu. Co najważniejsze, całą sprawę załatwiamy w systemie bezgotówkowym, dzięki czemu nie musisz angażować w to żadnych środków i martwić się o ich zwrot.

Miałem wypadek w pojeździe komunikacji publicznej/taksówce. Czy Salvum Odszkodowania może pomóc w takim przypadku?

Pomagamy także w takich przypadkach i to na każdym etapie dochodzenia swoich roszczeń po wypadku: w momencie zgłaszania szkody, po odrzuconym odwołaniu oraz po otrzymaniu zaniżonego odszkodowania.

Szkody majątkowe

Czy Salvum Odszkodowania zajmuje się także szkodami majątkowymi?

Oferujemy wsparcie na każdym etapie walki o przysługujące Ci prawa: doradzamy, pomagamy zebrać dokumentację, analizujemy decyzję ubezpieczyciela, organizujemy samochód zastępczy na czas naprawy. W przypadku zaniżonego odszkodowania proponujemy dopłatę w ramach odkupu lub też prowadzenie sprawy przed sądem.

Szkody majątkowe likwidujemy:

 • w formie odkupu,
 • na drodze sądowej bez wkładu finansowego,
 • na drodze sądowej z wkładem własnym.

Jakie dokumenty będą potrzebne do podpisania umowy z Salvum Odszkodowania i w jaki sposób je dostarczyć?

Przygotuj dokumenty dotyczące szkody, a więc kosztorys szkody i decyzję o przyznaniu odszkodowania od ubezpieczyciela. Możesz przesłać je pocztą elektroniczną w formie skanu lub ksero dokumentów wysłać na adres naszej siedziby.

Szkody osobowe

Jakiś czas temu doznałem szkody osobowej. Czy Salvum Odszkodowania pomaga także w takich przypadkach?

Tak, zajmujemy się także szkodami osobowymi. Pomożemy Ci wywalczyć pełną kwotę odszkodowania od ubezpieczyciela nawet jeśli wypadek miał miejsce 20 lat temu. Oferujemy możliwość likwidacji szkody bez wkładu własnego, dzięki czemu nie musisz martwić się o koszty procesu, w tym koszty biegłych.

Szkody osobowe likwidujemy:

 • na drodze sądowej bez wkładu finansowego,
 • na drodze sądowej z wkładem własnym.

Jakie dokumenty będą potrzebne do podpisania umowy z Salvum Odszkodowania i w jaki sposób je dostarczyć?

Do przeprowadzenia weryfikacji roszczenia i przyznanego odszkodowania nasi pracownicy będą potrzebować odpowiednich dokumentów dotyczących szkody i przyznanego odszkodowania. Należy przygotować dokumentację medyczną, polisę ubezpieczenia, dane sprawy od ubezpieczyciela, a w przypadku śmierci osoby poszkodowanej akt zgonu. Możesz przesłać je pocztą elektroniczną w formie skanu lub ksero dokumentów wysłać na adres naszej siedziby.

W jakim czasie od powstania szkody można starać o odzyskanie niedoszacowanej kwoty odszkodowania?

Czas, w którym można zgłosić swoje roszczenia względem ubezpieczyciela może w niektórych przypadkach wynieść nawet do 20 lat. Skontaktuj się naszymi konsultantami, sprawdzimy czy możemy pomóc także Tobie.

Błędy lekarskie

Czy Salvum Odszkodowania pomaga także w przypadku szkód powstałych w wyniku błędu w sztuce lekarskiej?

Tak, nasi prawnicy mogą reprezentować Cię w sądzie. Pomoc obejmuje także przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Pamiętaj, że sprawy tego rodzaju wymagają zebrania odpowiednich materiałów dowodowych potwierdzających powstanie szkody: wyników badań, opinii lekarskich, dokumentacji medycznej itp.

Czym są błędy w sztuce lekarskiej?

Za błąd w sztuce lekarskiej uznaje się takie zachowanie lekarza, które jest obiektywnie sprzeczne z aktualnymi kanonami wiedzy i praktyki medycznej. Błędem lekarskim nie jest natomiast tzw. niedbalstwo.

Błędy te dzielimy na dwa rodzaje:

 • diagnostyczne – polegają na postawieniu błędnej diagnozy wynikającej ze sprzecznego z zasadami wiedzy i praktyki medycznej postępowania lekarza,
 • terapeutyczne – polegają na zastosowaniu niewłaściwej metody leczenia, sprzecznej z punktu widzenia aktualnie obowiązujących kanonów wiedzy i praktyki medycznej.

Podstawę do rozstrzygnięcia, czy w konkretnym przypadku postępowanie lekarza należy uznać za błąd w sztuce stanowi opinia biegłego lekarza.

Szkoda powstała w wyniku błędu w sztuce lekarskiej polega na naruszeniu integralności cielesnej oraz zdrowia pokrzywdzonego. Właściwą drogą dochodzenia roszczeń cywilnych jest powództwo o odszkodowanie za szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Pozew składa się w sądzie właściwym ze względu na miejsce siedziby placówki medycznej, w której pacjent był leczony.

Odszkodowanie za doznaną przez pacjenta szkodę powinno objąć wydatki powstałe z konieczności leczenia następstw wywołanego przez lekarza błędu, czyli koszty lekarstw, zabiegów, rehabilitacji, a także utracone zarobki. Oprócz odszkodowania sąd może również przyznać pieniężne zadośćuczynienie za krzywdę niematerialną, to znaczy ból czy cierpienie.

Pacjent może domagać się zasądzenia na jego rzecz renty. Roszczenie to przysługuje w wypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Szkody rolnicze

Czy mogę liczyć na pomoc w sprawie szkód rolniczych?

Tak, zajmujemy się także szkodami w rolnictwie. W Salvum Odszkodowania zadbamy o to, abyś w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przykrych niespodzianek otrzymał ze swojej polisy takie ubezpieczenie, jakie Ci się należy. Pomożemy Ci w przypadku szkód w plonach oraz zabudowaniach, uszkodzeniu maszyn rolniczych, a także gdy dojdzie do wypadku przy pracy.

Szkody rolnicze likwidujemy:

 • w formie odkupu,
 • na drodze sądowej bez wkładu finansowego,
 • na drodze sądowej z wkładem własnym.

Jakie dokumenty będą potrzebne do podpisania umowy z Salvum Odszkodowania i w jaki sposób je dostarczyć?

Przygotuj dokumenty dotyczące szkody, a więc kosztorys szkody i decyzję o przyznaniu odszkodowania od ubezpieczyciela. Przydatna może być także sama umowa polisy i OWU, gdyż zawierają dokładne informacje o zobowiązaniach ubezpieczyciela. Dokumenty możesz przesłać je pocztą elektroniczną w formie skanu lub ksero dokumentów wysłać na adres naszej siedziby.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami – z przyjemnością rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Skontaktuj się z nami - powiemy, jak możemy Ci pomóc!

Nasz konsultant odezwie się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia.
Nasz specjalista wkrótce się z Tobą skontaktuje.
© 2018 Salvum
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem telefonu oferty firmy Salvum Odszkodowania.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.