Pixel

Ubezpieczenie na życie, mimo iż jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jest bardzo popularne. Jednak często jeszcze przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej trwania, gdy nasza sytuacja osobista lub zawodowa się zmienia, pojawiają się wątpliwości co do możliwości odstąpienia od umowy lub jej kontynuacji.

Czy zakład ubezpieczeń może odmówić zawarcia umowy na życie?

Polisa tego typu jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a sam ubezpieczyciel po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, a w szczególności analizie dokumentacji medycznej, może odmówić zawarcia umowy. Wcześniej może skierować nas na badania medyczne, których koszty powinien pokryć. Wysokość samej składki w ubezpieczeniach na życie zależy m. in. od wieku, płci, stanu zdrowia, sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Kodeks cywilny mówi, iż ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Ubezpieczycielowi należy się jednak składka, za czas kiedy faktycznie ochroną ubezpieczeniową byliśmy objęci.

Szczegóły dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy znajdują się oczywiście w OWU. Należy też dochować określonego terminu wypowiedzenia. Podobny skutek przynosi nieopłacenie składki ubezpieczeniowej, pomimo wezwania do zapłaty składki we wskazanym przez ubezpieczyciela dodatkowym terminie.

Kontynuowanie grupowego ubezpieczenia na życie po odejściu z pracy

Zmieniając pracę, odchodząc na emeryturę czy przechodząc na rentę lub urlop wychowawczy, nie możesz już opłacać polisy na życie na dotychczasowych zasadach. Znaczna część ubezpieczeń grupowych przewiduje jednak możliwość indywidualnego kontynuowania zawartego przez pracodawcę ubezpieczenia grupowego. Należy jednak szybko złożyć do ubezpieczyciela wniosek o kontynuację, pamiętając jednocześnie o tym, iż w zasadzie zawierana będzie nowa umowa, przez co zakres ochrony ubezpieczeniowej może ulec modyfikacji.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach na życie

Ubezpieczenie tego typu nie zapewnia ochrony przed wszelkiego rodzaju zdarzeniami losowymi i wypadkami. Należy i warto jeszcze przed podpisaniem umowy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami polisy zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), gdyż u różnych ubezpieczycieli zapisy te mogą być inne. Do najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniach na życie należy zaliczyć przypadki:

  • kierowania wszelkiego rodzaju pojazdami lądowymi, wodnymi i powietrznymi bez posiadania odpowiednich dokumentów,
  • samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego przez inną osobę na jego prośbę,
  • śmierci ubezpieczonego, gdy prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwości,
  • popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w okresie dwóch lat od daty wykupienia polisy,
  • urazów powstałych podczas umyślnego popełniania przestępstwa,
  • obrażeń w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych – demonstracjach, strajkach,
  • zatrucia różnego rodzaju używkami lub działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających substancji. Ubezpieczyciel nie może jednak zasłaniać się wykluczeniami odpowiedzialności, gdy lek lub substancja pod wpływem której był ubezpieczony, była zażyta zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2022 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.