Pixel

Upadek na nieuprzątniętym lub oblodzonym chodniku czy na śliskiej podłodze w galerii handlowej może mieć bardzo poważne konsekwencje. W każdym wypadku za szkody doznane w miejscach użytku publicznego odpowiada zarządca lub właściciel obiektu. To od niego należy domagać się wypłaty odszkodowania za poniesione straty.

Wypadek na drodze lub chodniku

W pierwszej kolejności należy ustalić zarządcę danego odcinka drogi, chodnika lub budynku, w którym doszło do szkody. Takim właściwymi podmiotami są kolejno:

  • dla dróg krajowych i autostrad - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dla dróg wojewódzkich - zarząd województwa,
  • dla dróg powiatowych - zarząd powiatu,
  • dla dróg gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  • dla autostrad płatnych - jeżeli nie określono inaczej w umowie koncesyjnej - podmiot będący koncesjonariuszem,
  • dla dróg wewnętrznych - podmiot zarządzający nieruchomością - może to być np. wspólnota, spółdzielnia czy też właściciel danego terenu,
  • dla chodnika znajdującego się bezpośrednio przy granicy posesji - właściciel posesji lub jej zarządca,
  • dla chodnika będącego otoczeniem drogi publicznej - zarządca drogi publicznej,
  • dla przystanku autobusowego czy wydzielonego torowiska tramwajowego zakład komunikacji, który użytkuje dany przystanek bądź torowisko.

Wypadek w sklepie, galerii handlowej lub urzędzie

Jeśli z powodu złego stanu technicznego budynku użyteczności publicznej lub niedostatecznego poinformowania o grożącym Ci niebezpieczeństwie doznasz szkody na ciele możesz wystąpić do zarządcy budynku o odszkodowanie. Sytuacja taka będzie miała miejsce jeśli doznasz szkód korzystając z niesprawnych urządzeń technicznych zamontowanych w budynku, czy zostaniesz zraniony w głowę w wyniku prowadzonych w obiekcie prac porządkowych czy remontowych.

Udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego

Jeśli złamałeś rękę na nieodśnieżonym chodniku, spadający z dachu sopel zranił Cię w głowę czy poważnie uszkodziłeś zawieszenie lub koło w samochodzie wpadając w wyrwę w drodze, a o zagrożeniu tego typu nie informował żaden znak drogowy, masz prawo do odszkodowania za doznane szkody. Może to być jednorazowe zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a w niektórych wypadkach nawet renta uzupełniająca lub renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego. Należy jednak udowodnić, iż szkoda powstała wskutek zaniechania działania lub niedostatecznego wywiązania się zarządcy z obowiązku utrzymania drogi lub chodnika w odpowiednim stanie. Jeśli zostanie jednak udowodniony fakt, iż do wypadku doszło przez twoje nieostrożne lub niefrasobliwe zachowanie odszkodowanie może nie zostać wypłacone.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2022 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.