Pixel

Statystyki nie pozostawiają wątpliwości - starzenie się polskiego społeczeństwa postępuje z roku na rok. Seniorzy stanowią coraz większą grupę w stosunku do ogółu populacji, rośnie także średnia długość życia. Firmy ubezpieczeniowe reagują na te zmiany, poszerzając i udoskonalając swoje oferty skierowane do osób w jesieni życia oraz ich rodzin. Co warto wiedzieć na temat ubezpieczeń dla seniorów?

Ubezpieczenie na życie dla seniora

Standardowe indywidualne ubezpieczenie na życie obowiązuje średnio do 60-65 roku życia, choć z uwagi na opisane wyżej okoliczności coraz więcej ubezpieczycieli wydłuża ten okres; niektóre firmy oferują obecnie polisy na życie ważne nawet do ukończenia 75 lat i możemy spodziewać się, że kolejne przedsiębiorstwa wkrótce pójdą w ich ślady.

Jednocześnie możemy wykupić polisę na życie dla seniora, czyli osoby w wieku 60 lat lub starszej. Jej zakres różni się od podstawowego ubezpieczenia na życie: jej głównym przeznaczeniem jest zabezpieczenie finansowe rodziny seniora po jego odejściu. W przeciwieństwie do standardowej polisy ubezpieczenie tego typu można wykupić aż do ukończenia 85 lat. Okres składkowy jest ograniczony, a po opłaceniu wszystkich składek polisa zachowuje ważność do śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie dla seniora - zakres świadczeń

Podstawową funkcją ubezpieczenia dla seniora jest pokrycie kosztów pochówku i ewentualnych zobowiązań finansowych ubezpieczonego po jego śmierci. Niektóre warianty ubezpieczeń rozszerzają także zakres ochrony na współmałżonka, dzięki czemu obowiązuje ona także po śmierci osoby, na którą została wystawiona polisa. W niektórych przypadkach możliwe jest ponadto rozszerzenie zakresu świadczeń na wypadek choroby seniora, choć zakres usług tego typu jest raczej ograniczony.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla seniorów?

Wysokość składek obliczana jest na podstawie kilku czynników, w tym wieku i stanu zdrowia ubezpieczanego, długości okresu składkowego oraz wybranej sumy ubezpieczenia i zakresu świadczeń.

Polisa dla seniora a ocena stanu zdrowia

Wykup bezterminowej polisy dla seniorów nie wymaga przeprowadzania szczegółowego wywiadu zdrowotnego - firmy ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę z wysokiego ryzyka występowania chorób i uszczerbku na zdrowiu z tytułu zaawansowanego wieku klientów, dlatego zamiast dokładnej ankiety medycznej ograniczają się do ogólnej oceny stanu zdrowia. Należy przy tym pamiętać, że wysokie ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia pociąga za sobą nakładanie niższych stawek ubezpieczenia, niż w standardowych polisach na życie.

Polisa dla seniora - wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Szczegółowe informacje na temat wyłączenia odpowiedzialności zawarte są w umowie między ubezpieczającym a ubezpieczycielem. Z reguły ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła na skutek choroby przewlekłej, samobójstwa lub samookaleczenia w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy, zażywania nieprzepisanych przez lekarza leków lub środków odurzających (w tym również alkoholu), a także czynnego udziału w przestępstwie.

Kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia dla seniora?

Osoby uposażone (uprawnione do wypłaty świadczenia po śmierci ubezpieczonego) powinny być wskazane imiennie w treści umowy, którą ubezpieczony zawarł z wybraną firmą ubezpieczeniową. Jeśli umowa nie zawiera takiej informacji, prawa do świadczenia przysługują członkom rodziny w kolejności prawa do dziedziczenia: współmałżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2024 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.