Pixel

Statystyki nie pozostawiają wątpliwości - starzenie się polskiego społeczeństwa postępuje z roku na rok. Seniorzy stanowią coraz większą grupę w stosunku do ogółu populacji, rośnie także średnia długość życia. Firmy ubezpieczeniowe reagują na te zmiany, poszerzając i udoskonalając swoje oferty skierowane do osób w jesieni życia oraz ich rodzin. Co warto wiedzieć na temat ubezpieczeń dla seniorów?

Ubezpieczenie na życie dla seniora

Standardowe indywidualne ubezpieczenie na życie obowiązuje średnio do 60-65 roku życia, choć z uwagi na opisane wyżej okoliczności coraz więcej ubezpieczycieli wydłuża ten okres; niektóre firmy oferują obecnie polisy na życie ważne nawet do ukończenia 75 lat i możemy spodziewać się, że kolejne przedsiębiorstwa wkrótce pójdą w ich ślady.

Jednocześnie możemy wykupić polisę na życie dla seniora, czyli osoby w wieku 60 lat lub starszej. Jej zakres różni się od podstawowego ubezpieczenia na życie: jej głównym przeznaczeniem jest zabezpieczenie finansowe rodziny seniora po jego odejściu. W przeciwieństwie do standardowej polisy ubezpieczenie tego typu można wykupić aż do ukończenia 85 lat. Okres składkowy jest ograniczony, a po opłaceniu wszystkich składek polisa zachowuje ważność do śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie dla seniora - zakres świadczeń

Podstawową funkcją ubezpieczenia dla seniora jest pokrycie kosztów pochówku i ewentualnych zobowiązań finansowych ubezpieczonego po jego śmierci. Niektóre warianty ubezpieczeń rozszerzają także zakres ochrony na współmałżonka, dzięki czemu obowiązuje ona także po śmierci osoby, na którą została wystawiona polisa. W niektórych przypadkach możliwe jest ponadto rozszerzenie zakresu świadczeń na wypadek choroby seniora, choć zakres usług tego typu jest raczej ograniczony.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla seniorów?

Wysokość składek obliczana jest na podstawie kilku czynników, w tym wieku i stanu zdrowia ubezpieczanego, długości okresu składkowego oraz wybranej sumy ubezpieczenia i zakresu świadczeń.

Polisa dla seniora a ocena stanu zdrowia

Wykup bezterminowej polisy dla seniorów nie wymaga przeprowadzania szczegółowego wywiadu zdrowotnego - firmy ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę z wysokiego ryzyka występowania chorób i uszczerbku na zdrowiu z tytułu zaawansowanego wieku klientów, dlatego zamiast dokładnej ankiety medycznej ograniczają się do ogólnej oceny stanu zdrowia. Należy przy tym pamiętać, że wysokie ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia pociąga za sobą nakładanie niższych stawek ubezpieczenia, niż w standardowych polisach na życie.

Polisa dla seniora - wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Szczegółowe informacje na temat wyłączenia odpowiedzialności zawarte są w umowie między ubezpieczającym a ubezpieczycielem. Z reguły ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła na skutek choroby przewlekłej, samobójstwa lub samookaleczenia w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy, zażywania nieprzepisanych przez lekarza leków lub środków odurzających (w tym również alkoholu), a także czynnego udziału w przestępstwie.

Kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia dla seniora?

Osoby uposażone (uprawnione do wypłaty świadczenia po śmierci ubezpieczonego) powinny być wskazane imiennie w treści umowy, którą ubezpieczony zawarł z wybraną firmą ubezpieczeniową. Jeśli umowa nie zawiera takiej informacji, prawa do świadczenia przysługują członkom rodziny w kolejności prawa do dziedziczenia: współmałżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2024 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.