Pixel

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika w kilku sytuacjach ulega automatycznemu rozwiązaniu. Warto wiedzieć kiedy dochodzi to takiej sytuacji, zwłaszcza że za brak ubezpieczenia grozi kara grzywny.

Koniec ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC rolników

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia rolników, dlatego niezwykle ważne jest, by odnowić polisę ubezpieczeniową na czas. Warto też zdawać sobie sprawę z faktu, iż do rozwiązaniu umowy ubezpieczenia może dojść także w innych przypadkach, niż upływ okresu, na jaki polisa została wykupiona.

Do rozwiązania umowy dochodzi także w następujących przypadkach:

1) z chwilą, kiedy użytki i grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy tylko osób posiadających tereny, uznawane przez przepisy za gospodarstwo rolne. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nastąpi np. jeśli właściciel gospodarstwa rolnego sprzeda jego cześć, a powierzchnia gruntów, które pozostaną w jego posiadaniu nie będzie przekraczać obszaru 1 ha.

2) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń

3) w przypadku istotnych zmian w działalności produkcyjnej gospodarstwa rolnego

Do rozwiązania umowy dochodzi z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny.

Wypowiedzenie umowy OC rolników

Istnieje też kilka sytuacji, w których właściciel gospodarstwa rolnego ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę ubezpieczenia. W stosunku do umów zawartych począwszy od 11 lutego 2012 r. rozwiązanie umowy następuje:

1) w przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego

Nowy właściciel gospodarstwa rolnego może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc począwszy od dnia przejęcia gospodarstwa w posiadanie, aż do końca obowiązywania umowy,

2) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość, tj. np. za pośrednictwem telefonu, czy internetu

Klient, rolnik podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu OC rolników, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia może od niej odstąpić bez podania przyczyn. By rozwiązać tego typu umowę potrzebne jest pisemne oświadczenie, które należy złożyć w terminie 30 dni od dnia poinformowania ubezpieczonego o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia określonych przez ustawę warunków umowy, jeżeli jest to termin późniejszy.

3) z dniem wypowiedzenia umowy w związku z tzw. podwójnym ubezpieczeniem wynikłym z zasady automatyzmu

Jeśli posiadacz gospodarstwa rolnego nie wypowiedział na czas dotychczasowej umowy ubezpieczenia i zawarł z innym towarzystwem ubezpieczeniowym nową umowę, dochodzi do sytuacji, w której posiada dwie polisy ubezpieczeniowe. Wówczas umowa ubezpieczenia OC zawarta w trybie automatyzmu może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2020 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.