Pixel

Jesteśmy coraz bardziej świadomi przysługujących nam praw, zwłaszcza w przypadku odszkodowań za wypadki komunikacyjne: wypadki i stłuczki. Zgłaszamy roszczenia także z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Co jednak w przypadku mniejszych zdarzeń losowych, do których dochodzi w przestrzeni publicznej, za którą odpowiada miasto?


Wina przez zaniechanie

Odpowiedzialność władz miejskich za różnego rodzaju wypadki powstałe na terenie miasta sprowadza się do przyczynienia się do powstania szkody poprzez zaniechanie w wykonywaniu obowiązków. Najwięcej zgłoszeń dotyczy urazów na chodnikach (złamania lub skręcenia kończyn, urazy spowodowane spadającym z dachu śniegiem lub śnieżnymi soplami itp.) lub uszkodzeń samochodów (powstałych wskutek wjechania w dziurę w drodze, przez przewracający się znak drogowy, czy złamany konar ).

Za stan większości chodników i dróg w mieście odpowiada urząd miasta i to tam należy kierować swoje roszczenia odszkodowawcze. Czasami, aby ustalić kto jest właścicielem gruntu konieczny może być wypis z rejestru ewidencji gruntów.

Roszczenia względem miasta mogą dotyczyć także szkód osobowych czyli urazów ciała powstałych w obiektach użytku publicznego lub terenach podległych pod miasto (miejskie parki, place zabaw). Urząd miasta jest bowiem zobligowany do utrzymania ich w należytym stanie, niezagrażającym życiu i zdrowiu mieszkańców czy użytkowników.

Przykładowe zdarzenia skutkujące wypłatą odszkodowania przez miasto:

  1. pasażer komunikacji miejskiej, wysiadając na chodnik, w którym brakowało kilku kostek brukowych, upadł i doznał obrażeń nogi. Urząd miasta nie zadbał o naprawę chodnika, narażając pasażerów i pieszych na urazy.
  2. kierowca pojazdu wjeżdżając w dziurę w jezdni, o której nie informowały żadnej znaki drogowe, uszkodził zawieszenie swojego samochodu. Urząd miasta nie zadbał o należyty stan nawierzchni drogi.
  3. przednia szyba samochodu została uszkodzona przez kamienie zalegające na drodze po dokonywanych wcześniej naprawach nawierzchni. Miasto nie zadbało o uprzątnięcie miejsca naprawy.
  4. uszkodzenie auta przez przewracający się znak drogowy. Miasto nie zadbało o naprawę bądź wymianę uszkodzonego/ wyeksploatowanego znaku.
  5. dziecko złamało rękę spadając z uszkodzonej huśtawki na miejskim placu zabaw. Miasto nie zadbało o konserwację huśtawki czy wywieszenie informacji o tym, że jest zepsuta.

Przykładów można by mnożyć wiele. W tego typu roszczeniach trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.


Jak udowodnić zaniedbanie w wykonywaniu władzy publicznej?

Kluczowym terminem jest tutaj zaniechanie w wykonywaniu władzy publicznej, które trzeba udowodnić. Co to znaczy? Trzeba wykazać, że do wypadku doszło z powodu zaniedbań ze strony urzędu miasta lub z powodu zaniechania stosownych działań (remontów, konserwacji). Należy przy tym pamiętać, że konieczność zebrania dowodów, czyli udowodnienia ciągu przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaniedbaniem a szkodą zawsze leży po stronie poszkodowanego.

Jeśli upadłeś na chodniku w centrum miasta wezwij straż miejską i karetkę - sporządzone na miejscu zdarzenia notatki służbowe będą na pewno bardzo pomocne. Zadbaj o zeznania świadków - obce osoby możesz poprosić o numer telefonu lub napisanie krótkiej odręcznej notatki (oświadczenia). Zrób telefonem zdjęcia miejsca zdarzenia (krzywy chodnik, wystające płyty chodnikowe, dziura w drodze, mogą w międzyczasie zostać naprawione, lód zalegający na chodniku zdąży stopnieć itp.) lub nagraj krótki film. Sprawdź, czy miejsce zdarzenia nie jest objęte miejskim monitoringiem lub czy nie obejmują go kamery na pobliskich budynkach handlowo-usługowych. Niezwykle ważne jest bowiem wykazanie, że do powstania szkody doszło w tym konkretnym miejscu i że odpowiedzialność za wypadek spoczywa na urzędzie miasta.


Wycena szkody

W roszczeniu odszkodowawczym należy wycenić swoje straty, czyli podać o jaką kwotę odszkodowania występujemy. Kwota ta powinna odpowiadać faktycznie poniesionym kosztom, czy utraconym dochodom, którymi mogą być: różnica pomiędzy wynagrodzeniem a zasiłkiem chorobowym, koszty leczenia, koszty zakupu leków, itp. dlatego należy zbierać wszelkie paragony i faktury dotyczące leczenia.Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2020 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.