Pixel

Podstawą do roszczeń odszkodowawczych może być prawomocna decyzja sądu, która pozostaje w niezgodzie z obowiązującym prawem i w związku z którą doznałeś strat materialnych. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć!


Kiedy możesz liczyć na odszkodowanie za złą decyzję sądu?

Zła decyzja organu administracyjnego to oczywiście nie taka, z którą po prostu się nie zgadzamy. Chodzi o decyzję, która pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem i w związku, z którą ponieśliśmy straty. Co równie ważne roszczenie tego typu może dotyczyć tylko i wyłącznie decyzji prawomocnych, czyli takich, od których nie możemy się już odwołać w normalnym trybie.


Jak uzyskać potwierdzenie, że decyzja sądu jest niezgodna z prawem?

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej reguluje art. 417 Kodeksu cywilnego, z którym warto się zapoznać.

Naprawy szkody wyrządzonej decyzją organu administracji, a więc wypłaty odszkodowania można żądać dopiero po stwierdzeniu niezgodności decyzji z przepisami prawa. Jak uzyskać takie potwierdzenie?

W ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji sądu drugiej instancji możesz skierować do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną. Przed Sądem Najwyższym musi Cię reprezentować profesjonalny pełnomocnik - prawnik lub radca prawny - który przygotuje Ci stosowną dokumentację. Niestety wiąże się to nierozerwalnie z pewnymi kosztami.

Jeśli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie Sąd Najwyższy orzeknie w Twojej sprawie lub uchyli orzeczenie i przekaże do ponownego rozpatrzenia właściwemu sądowi. W obu przypadkach po ponownym rozpatrzeniu sprawy, na Twój wniosek Sąd Najwyższy lub sąd właściwy orzekną także w sprawie świadczenia rekompensującego poniesione przez Ciebie straty i/lub zadecydują o powrocie do stanu sprzed pierwotnie wydanej decyzji. Jeśli pomimo przywrócenia stanu poprzedniego szkoda, której doznałeś nadal nie została w pełni naprawiona przysługuje Ci prawo do żądania odszkodowania.

Skarga kasacyjna dotyczy jednak ściśle określonych przypadków. Nie przysługuje np. przy sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 000 zł. Wyjątek stanowią tu sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych – o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Szczegółowe regulacje dotyczące skargi kasacyjnej zawarte są w Kodeksie postępowania cywilnego, dział Va “Skarga Kasacyjna”.

Jeśli nie przysługuje Ci kasacja możesz skierować do Sądu Najwyższego skargę na prawomocną decyzję sądu o stwierdzenie jej nieważności. Jeżeli ten stwierdzi, że w jakiejś części wydana przez sąd decyzja jest niezgodna z prawem, otworzy Ci to drogę do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym .


Odszkodowanie za złą decyzję sądu

Roszczenie odszkodowawcze należy skierować do sądu powszechnego (powództwo cywilne). Aby wywalczyć odszkodowanie od Skarbu Państwa za złą decyzję sądu należy udowodnić, że wydane w Twojej sprawie oświadczenie było niezgodne z prawem (wystarczyć powinno zaświadczenie uzyskane z Sądu Najwyższego), że wskutek decyzji sądu poniosłeś szkody, które do tej pory nie zostały w całkowicie naprawione. Co równie istotne należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy decyzją sądu a powstałą szkodą.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2020 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.