Pixel

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, które każdy kierowca musi wykupić, chroni kierującego samochodem przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych innym szkód. Co jednak ze szkodami, jakie poniósł sprawca wypadku? Czy sprawca wypadku może liczyć na odszkodowanie?

Odszkodowanie dla sprawcy wypadku przy szkodach osobowych lub majątkowych to kwestia dobrowolnych ubezpieczeń: AC, NNW czy polis dodatkowych - oczywiście jeśli kierowca, który spowodował wypadek, takie polisy posiada.

Ubezpieczenie AC

Autocasco pozwala w większości przypadków pokryć w całości lub w części koszty naprawy uszkodzonego w wypadku samochodu. Oczywiście istnieje szereg przypadków, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona i kiedy ubezpieczyciel po prostu za tego typu szkody nie odpowiada. Lista wykluczeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Poza tym wykluczenia odpowiedzialności w polisach AC mogą się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli, dlatego tak istotne jest uważne zapoznanie się z tym dokumentem i to jeszcze przed wykupieniem polisy i podpisaniem umowy.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania np.

  • w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie,
  • kierujący był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,
  • uszkodzenia powstały w wyniku niewłaściwego przewozu bagażu,
  • wypadek został spowodowany samochodem niedopuszczonym do ruchu.

Obniżenie wartości odszkodowania często ma miejsce w przypadku, gdy sprawca wypadku rażąco przekroczył limit prędkości. W OWU można znaleźć odpowiednie zapisy, które tę kwestię regulują - będzie to na przykład wartość procentowa, o jaką odszkodowanie zostanie obniżone lub wskazanie limitu przekroczenia prędkości, powyżej którego zmniejszenie kwoty odszkodowania będzie już miało miejsce.

Dopłaty do odszkodowań z AC

W razie wątpliwości, gdy znajdziesz się takiej sytuacji, warto dokument OWU odszukać i wnikliwie przeczytać dotyczące twojej sytuacji zapisy.

Dopłaty do odszkodowań dotyczą także szkód z AC. Wysokość wypłaconego odszkodowania warto skonsultować ze specjalistami. W Salvum do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Przeanalizujemy kosztorys i sprawdzimy czy odszkodowanie nie zostało zaniżone. Jeśli okaże się, że ubezpieczyciel wypłacił Ci mniej niż powinien, zaproponujemy Ci dopłatę do odszkodowania. Do Ciebie będzie należała decyzja czy przyjmiesz naszą ofertę, czy też nie.

Ubezpieczenie NNW

Jeśli jako sprawca wypadku doznałeś urazów, uszczerbku na zdrowiu, a miałeś wykupioną polisę NNW kierowcy i pasażerów możesz zgłosić swoją szkodę do ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczeń osobowych istnieje możliwość kumulacji świadczeń, dlatego jeśli dodatkowo masz wykupione inne warianty ubezpieczenia NNW - w ramach ubezpieczenia grupowego w pracy czy indywidualną polisę na życie - możesz skorzystać z wszystkich tych świadczeń równocześnie. Otrzymasz świadczenie w kwocie mieszczącej się w granicach umówionych z ubezpieczycielem.

Warunki zawarte są zazwyczaj w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Tutaj także odsyłamy was do lektury OWU.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.