Pixel

Ubezpieczenie OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Wysokość kary jest uzależniona od wysokości najniższej krajowej. W związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2020 roku do 2600 zł brutto, zmieniły się też stawki kar dla zapominalskich kierowców.

Podstawa prawna

Nakładanie kary i dochodzenie roszczeń przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wysokość kar z tego też względu nie podlega negocjacjom. W ściśle określonych sytuacjach można zwrócić się do Funduszu o umorzenie opłaty lub zastosowanie ulgi w spłacie. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Decyzje wydawane przez UFG muszą być zgodne z zapisami Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie. Treść tego dokumentu została zamieszczona na www.ufg.pl.

Kary za brak OC dla samochodów

Stawki kar, poza wspomnianą już płacą minimalną, zależą także od rodzaju pojazdu, dla którego nie wykupiono ubezpieczenia oraz od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Dla samochodów osobowych pełny wymiar kary wynosi równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę; dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów wynosi równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, a dla pozostałych pojazdów równowartość ⅓.

Aktualne stawki kar za brak polisy OC w 2020 roku wynoszą:

  • dla samochodów osobowych: 5 200 zł,
  • dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów: 7 800 zł,
  • dla pozostałych pojazdów: 870 zł.

Okres pozostawania bez ubezpieczenia wpływa bezpośrednio na wysokość kary. Jeśli opóźnienie wynosi do 3 dni zapłacisz 20% pełnej opłaty karnej, od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej. Opóźnienie powyżej 2 tygodni wymaga już wpłaty pełnej opłaty karnej.

Baza OC i AC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza interesy ofiar wypadków drogowych i kolizji. W przypadku szkód wyrządzonych przez nieubezpieczonych kierowców wypłacają odszkodowanie poszkodowanym lub rodzinom ofiar, żądając następnie od sprawcy wypadku zwrotu tej kwoty (tzw. regres).

Skąd Fundusz wie o przerwie w płatności za ubezpieczenie lub o braku polisy? Prowadzi rejestr obowiązkowych ubezpieczeń: OC pojazdów mechanicznych oraz OC rolników. Każda nowo wykupiona polisa i każda przedłożona umowa ubezpieczenia w ciągu kilku dni musi zostać zgłoszona do UFG. Przerwa we wniesieniu opłaty w terminie jest więc automatycznie wychwytywana. Warto pamiętać o płaceniu składek w terminie, by uniknąć finansowych konsekwencji związanych z zapłatą kar za brak OC.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.