Pixel

Choć ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, warto je wykupić, by zabezpieczyć się finansowo na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia pociągającego za sobą nagłe spore wydatki. Jakie świadczenia ujęte są w ubezpieczeniu dla dziecka? Kiedy można ubiegać się o przyznanie odszkodowania, a jakie zdarzenia wykluczają możliwość uzyskania rekompensaty?

Dlaczego warto wykupić indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Ubezpieczenia grupowe proponowane przez szkoły często zapewniają ochronę w podstawowym, bardzo ograniczonym zakresie, często niewystarczającym do uregulowania całości kosztów leczenia lub rehabilitacji przy poważnych problemach zdrowotnych. Rodzice nie uczestniczą także w wyborze wariantu polisy, a ubezpieczenie nie jest w żaden sposób personalizowane - wszyscy uczniowie otrzymują takie same warunki bez względu na indywidualne potrzeby. Wykupienie polisy NNW dla dziecka na własną rękę eliminuje wszystkie powyższe mankamenty. Warto przy tym zaznaczyć, że oba wymienione warianty ubezpieczenia nie wykluczają się - możliwe jest jednoczesne posiadanie zarówno polisy grupowej, jak i indywidualnej.

Jaki zakres ma ubezpieczenie NNW dla ucznia?

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmuje różnorodne nieprzewidziane zdarzenia - w tym nagła śmierć ubezpieczonej osoby, wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu (np. potrącenie przez samochód, ugryzienie przez psa), poważne choroby, złamania, zwichnięcia itd.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również opcjonalne świadczenia pokrywające m.in. koszty pobytu w szpitalu na skutek wypadku, leczenia urazów odniesionych na treningu sportowym, zakup antybiotyków, okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych czy ortopedycznych. Polisa indywidualna może obejmować także pomoc psychologiczną oraz pomoc specjalistów (prawnik, IT) w przypadku, gdy dziecko pada ofiarą cyberprzemocy. Przed zakupem polisy warto więc dokładnie przeanalizować tryb życia, obowiązki i zajęcia dziecka, by wytypować największe potencjalne zagrożenia i dostosować do nich warunki zawartej umowy.

Kto i kiedy może skorzystać z ubezpieczenia szkolnego?

Najczęściej występującym wariantem jest polisa na okres 12 miesięcy; niektóre firmy ubezpieczeniowe mają w ofercie także NNW krótkoterminowe, dla których czas obowiązywania ustalany jest indywidualnie. Ubezpieczenie dla ucznia obowiązuje przez cały określony umową czas, także w dni wolne od nauki. Z polisy mogą skorzystać także studenci oraz dorośli uczniowie wieczorowych i zaocznych szkół policealnych.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Konkretne wykluczenia, czyli okoliczności wypadku uprawniające towarzystwo ubezpieczeniowe do odmowy wypłacenia odszkodowania, wyszczególnione są w umowie ubezpieczenia. Wśród podstawowych wykluczeń znajdują się m.in.:

  • wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu,
  • wypadki wynikające z usiłowania popełnienia przestępstwa,
  • urazy wynikające z naruszenia nietykalności fizycznej drugiej osoby,
  • wady wrodzone oraz choroby zdiagnozowane przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2024 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.