Pixel

Jakie zmiany czekają na właścicieli pojazdów w zakresie OC w nowym roku? Ile zapłacimy za ubezpieczenie pojazdu i z jakimi karami musimy liczyć się w przypadku niedopełnienia tego obowiązku? Zapraszamy do lektury!

Wzrost minimalnych sum gwarancyjnych z tytułu ubezpieczenia OC

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wśród proponowanych zmian znajduje się zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych z tytułu ubezpieczenia OC - kwoty te nie mogłyby być niższe od:

 • 29 876 400 zł w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych (obecnie 5 210 000 euro)
 • 6 021 600 zł w przypadku szkód w mieniu, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych (obecnie 1 050 000 euro).

Proponowane zmiany uwzględniają zmianę waluty, w której wyrażone są minimalne sumy gwarancyjne z tytułu OC. Podstawą do przeliczenia jest kurs wymiany euro z 22 grudnia 2021 r., wynoszący 4,6320 zł.

Czy zmiana minimalnych sum gwarancyjnych przyczyni się do wzrostu stawek OC? Na obecnym etapie prac legislacyjnych odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa. Więcej informacji dotyczących kosztów ponoszonych bezpośrednio przez kierowców poznamy po zakończeniu etapu konsultacji publicznych.

Prognoza wzrostu stawek OC w 2023 roku

Niezależnie jednak od rozstrzygnięcia opisanej wyżej kwestii - możemy być niemal pewni, że w roku 2023 za OC zapłacimy więcej, niż w minionych 12 miesiącach. Choć w pierwszej połowie roku 2022 obserwowaliśmy nawet kilkunastoprocentowe obniżki stawek OC, już w trzecim kwartale roku dynamika spadku cen zauważalnie spadła, a w ostatnich miesiącach - zatrzymała się na stałym poziomie lub w niektórych przypadkach odwróciła się w kierunku wzrostu. Analiza obecnej sytuacji rynkowej pozwala na stwierdzenie, że w nadchodzących miesiącach trend zwyżkowy utrzyma się.

Kary za brak OC w 2023 roku

Podwyżek możemy spodziewać się także w odniesieniu do kar za brak OC. Jednym z czynników wpływających na wysokość jest tu ustawowa płaca minimalna, która w roku 2023 ma znacząco wzrosnąć - od 1 stycznia br. wynosi ona 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca br. jej kwota zwiększy się do 3600 zł brutto.

Aktualna wysokość kar za przerwę w ubezpieczeniu OC kształtuje się następująco:

1 stycznia - 30 czerwca 2023 r. / 1 lipca - 31 grudnia 2023 r.

Samochody osobowe:

 • przerwa do 3 dni - 1400 zł / 1440 zł
 • przerwa 4-14 dni - 3490 zł / 3600 zł
 • przerwa powyżej 14 dni - 6980 zł / 7200 zł

Samochody ciężarowe:

 • przerwa do 3 dni - 2090 zł / 2160 zł
 • przerwa 4-14 dni - 5240 zł / 5400 zł
 • przerwa powyżej 14 dni - 10470 zł / 10800 zł

Inne pojazdy:

 • przerwa do 3 dni - 230 zł / 240 zł
 • przerwa 4-14 dni - 560 zł / 600 zł
 • przerwa powyżej 14 dni - 1160 zł / 1200 zł

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2024 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.