Pixel

Gwałtowny wzrost inflacji na przełomie roku i modyfikacje podatkowe wdrażane z tytułu Polskiego Ładu przyniosły wiele zmian w różnych dziedzinach życia, w tym także perspektywę wzrostu stawek OC i AC oraz wysokości kar za nieuregulowanie obowiązkowych opłat. Jak prawidłowo ubezpieczyć samochód w 2022 roku? Przedstawiamy krótki przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych.

Przyczyny wzrostu wysokości składek OC i AC

Rekordowa inflacja daje o sobie znać niemal w każdym aspekcie naszej codzienności, w tym także w branży motoryzacyjnej: płacimy zauważalnie więcej za paliwo, części samochodowe, usługi sprzedażowe i serwisowe. Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na stawki OC – szybki wzrost cen sprawił bowiem, że w wielu przypadkach wysokość składki nie będzie odpowiadała wysokości świadczeń.

Więcej zapłacą także osoby, które zdecydują się na wykupienie nieobowiązkowego ubezpieczenia AC, bowiem ustalona suma ubezpieczenia na podstawie automatycznej wyceny wartości auta bardzo szybko przestanie być aktualna z uwagi na rosnące tempo inflacji. W praktyce może oznaczać to, że odszkodowanie przyznane po utracie samochodu na skutek kradzieży lub szkody całkowitej nie pokryje kosztów zakupu nowego auta; podobna sytuacja może mieć miejsce także podczas likwidacji szkody częściowej.

Ostateczna cena polisy zależy tutaj nie tylko od sytuacji gospodarczej, ale i wartości pojazdu oraz zdefiniowanego przez ubezpieczającego zakresu ochrony, który ubezpieczenie ma pokrywać.

Ile zapłacimy za brak OC w 2022 roku?

Wzrastają nie tylko ceny polis OC, ale i kary za niedopełnienie obowiązku ich opłacenia. Obok czynników wymienionych wyżej przyczyną podwyżek jest także wzrost płacy minimalnej, która wynosi obecnie 3010 zł brutto. Wartość ta przekłada się bezpośrednio na wysokość kar za brak OC: jeśli kierowca nie opłaci polisy w czasie powyżej 14 dni, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może obciążyć go karą równą dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, a więc 6020 zł. Analogiczna opłata dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych jest równa trzykrotności płacy minimalnej; właściciele motocykli i innych niewymienionych wyżej pojazdów zapłacą karę w wysokości jednej trzeciej najniższego możliwego wynagrodzenia.

Zmiany w kodeksie drogowym 2022 a wysokość OC

Od 1 stycznia br. na polskich drogach obowiązują nowe przepisy, ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i minimalizację ryzykownych zachowań kierowców. Przekroczenie prędkości i jazda pod wpływem alkoholu są karane znacznie surowiej: dość powiedzieć, że kwota maksymalnej zasądzonej kary zwiększyła się z 5000 aż do 30 000 zł! Wydłużeniu ulega ponadto termin usunięcia punktów karnych z konta kierowcy – w myśl nowych przepisów znikają one po 24 miesiącach od dnia uregulowania kary finansowej.

Liczba posiadanych punktów karnych ma bezpośredni wpływ na wysokość składki OC. Firmy ubezpieczeniowe mają możliwość wglądu do CEPiK i sprawdzenia historii klienta: jeśli posiadana przez niego liczba punktów karnych wskazuje na przepisową jazdę, ubezpieczyciel może naliczyć mu niższą stawkę.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2024 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.