Pixel

Kodeksowe pojęcie szkody osobowej swoim zakresem obejmuje:

  • uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia,
  • następstwo śmierci poszkodowanego,
  • umyślne naruszenia dóbr osobistych,
  • zadośćuczynienie pieniężne za szkody niemajątkowe.

Wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń związanych ze świadczeniami za szkody na osobie, w związku z którymi ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie. Są to następujące roszczenia:

  • osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała - świadczenia wypłacane są poszkodowanemu,
  • śmierć poszkodowanego - świadczenia wypłacane są osobom bliskim zmarłego.

Decyzje o wysokości świadczeń przyznawanych przez ubezpieczycieli w związku z utratą zdrowia i życia w praktyce wynikają z uznania ubezpieczycieli i nawet w bardzo podobnych przypadkach kwoty mogą się znacznie różnić. W zależności od tego, który z ubezpieczycieli odpowiada za sprawcę, a nawet – który z jego oddziałów likwiduje szkodę.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2024 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.