Pixel

Każdy rolnik powinien pamiętać o ubezpieczeniu efektów swojej ciężkiej pracy. Posiadając gospodarstwo rolne, trzeba liczyć się z nieszczęśliwymi wypadkami lub zdarzeniami losowymi, które skutkują dotkliwymi stratami.

Uprawy mogą ulec całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu na skutek powodzi, zarazy albo nawałnicy z gradem. I pozbawić tym samym rolnika sporych sum pieniędzy, które mógłby zarobić, sprzedając płody rolne.

Bardzo często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe proponują nieadekwatnie niskie kwoty w stosunku do szkód. Nie wystarczają one na pokrycie zniszczeń sprzętu gospodarczego, strat w postaci zwierząt lub płodów rolnych – źródeł przyszłego dochodu. Dlatego warto zgłosić się do firmy, która odzyska zaniżone przez ubezpieczyciela odszkodowanie – umożliwiając tym samym odbudowanie i naprawienie tego, co uległo zniszczeniu.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2024 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.