Pixel

Praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych pozwoliła na wykształcenie różnych metod rozliczania się towarzystw ubezpieczeniowych z poszkodowanymi oraz warsztatami samochodowymi. Pojawia się więc pytanie, czy każdy poszkodowany w wypadku drogowym kierowca może skorzystać z tzw. sprzedaży szkody? Czy forma bezgotówkowej likwidacji szkody wyklucza możliwość skorzystania z usług Salvum?

Na czym polega bezgotówkowa likwidacja szkody

Bezgotówkowa naprawa pojazdu to jedna z wielu form likwidacji szkody, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kierowców. Naprawa bezgotówkowa kojarzy się z dużą wygodą, wszak w rozliczeniach nie uczestniczy poszkodowany. Jednakże decydując się na taką formę współpracy należy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii.

Naprawa bezgotówkowa może opierać się na dwóch różnych dokumentach. Pierwszym z nich i najpopularniejszym jest cesja wierzytelności. Aby warsztat mógł samodzielnie rozliczyć się z Ubezpieczycielem poszkodowany przelewa na warsztat przysługujące mu prawa do odszkodowania. Podpisując cesję należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią, aby przypadkiem nie oddać warsztatowi również innych przysługujących praw np. za najem pojazdu zastępczego. Skorzystanie z naprawy bezgotówkowej na zasadzie cesji niestety uniemożliwi w późniejszym czasie skorzystanie z usług Salvum, ponieważ nie można sprzedać szkody, którą wcześniej oddano warsztatowi.

Drugą możliwością jest naprawa bezgotówkowa na podstawie upoważnienia do odbioru odszkodowania. Poszkodowany pisemnie upoważnia warsztat do odbioru odszkodowania za naprawę pojazdu. W przypadku podpisania samego upoważnienia nie ma w późniejszym czasie przeciwwskazań do skorzystania z usług Salvum, ponieważ faktyczne prawa do odszkodowania pozostają po stronie poszkodowanego. Jednakże taka dokumentacja wymaga dokładnej analizy prawnej w celu upewnienia się, że dokument nazwany „upoważnieniem” nie jest w istocie ukrytą cesją.

Podsumowując – bezgotówkowa naprawa pojazdu nie musi wykluczać możliwości skorzystania z naszych usług. Każda sprawa jest przez nas indywidualnie weryfikowana pod kątem wystąpienia niedopłaty - niezależnie od tego, czy jest z OC czy z AC i jak została zlikwidowana.

Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Niezależnie od wybranego wariantu przeprowadzenia naprawy poszkodowany może zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę z roszczeniem odszkodowawczym za utratę rynkowej wartości pojazdu. W przypadku wyliczenia tego odszkodowania pojazd poddawany jest bardzo surowej ocenie pod względem stanu technicznego, historii szkodowej oraz wieku. Nie bez znaczenia pozostaje także zakres powstałych uszkodzeń. Największe szanse na uzyskanie odszkodowania za utratę wartości handlowej mają zatem pojazdy w wieku maksymalnie do 6 lat (w zależności od wartości rynkowej i klasy pojazdu), które miały pierwsze zdarzenie o charakterze kolizyjnym.

Zaznaczyć należy, że w przypadku szkody całkowitej nie występuje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, nawet jeśli faktycznie pojazd został naprawiony.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.