Pixel

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest coraz szersza. Ubezpieczyciele prześcigają się w tym, by swoje oferty dostosowywać do potrzeb klientów - wprowadzają rozszerzenia zakresu ubezpieczenia i specjalne, kompleksowe pakiety ubezpieczeniowe. Wydawać, by się więc mogło, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych można się ubezpieczyć od wszystkiego. W rzeczywistości jednak istnieje szereg wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, czyli szkód, od których nie da się ubezpieczyć. Gdzie znajdziesz wykaz wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej?


Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

To dokument, który określa szczegółowo warunki polisy ubezpieczeniowej. Mówi o prawach i obowiązkach ubezpieczającego i ubezpieczonego, dokładnie wskazuje zakres ubezpieczenia, określa sumę ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają wykaz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dlatego tak ważne jest, by przed podpisaniem umowy zapoznać się z OWU. Niejasne sformułowania przedyskutuj z konsultantem, abyś miał pewność, że zakres ubezpieczenia w pełni odpowiada twoim oczekiwaniom.

Wyłączenia odpowiedzialności oczywiście będą się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli, warto więc przed podjęciem ostatecznej decyzji porównać przynajmniej kilka polis ubezpieczeniowych.


Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach majątkowych

W ubezpieczeniach majątkowych możemy mówić o powtarzających się w zapisach OWU poszczególnych ubezpieczycieli wykluczeniach odpowiedzialności. W ubezpieczeniach mieszkań i domów na liście zdarzeń, za które nie odpowiada ubezpieczyciel znajdziesz:

 • szkody w ubezpieczonej nieruchomości lub mieszkaniu, do których przyczynił się sam właściciel lub osoby, które razem z nim mieszkają. Dotyczy to oczywiście szkód wyrządzonych umyślnie lub przez rażące zaniedbanie
 • szkody w nieruchomości powstałe w wyniku trzęsienia ziemi, tąpnięć ziemi (związanych z prowadzoną w pobliżu działalnością górniczą), zamieszek, wojny, aktów terroru
 • szkody wynikające z naturalnego zużycia i starzenia się domu
 • szkody będące następstwem czynności, wynikających z racji wykonywanego zawodu czy prowadzonej działalności gospodarczej
 • przepięć elektrycznych
 • zniszczenie lub utratę przedmiotów, które w ubezpieczonej nieruchomości przyjąłeś do przechowywania, używania, czy naprawy
 • szkody będące konsekwencją przemarzania ścian, przenikania wód gruntowych, pleśni i zagrzybienia w środku domu/mieszkania. Czynniki atmosferyczne często pojawiają się na liście wykluczeń i równie często ubezpieczyciele powołując się na ten zapis, w przypadku szkód w starszych domach, odmawiają wypłaty odszkodowania.

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą również szkód powstałych w trakcie, budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku.Jakiego rodzaju mienia nie obejmują ubezpieczenia majątkowe domu lub mieszkania?

W ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania w większości przypadków ubezpieczyciele w wyłączeniach odpowiedzialności podają także listę przedmiotów, za których uszkodzenie nie będą odpowiadać. Wśród nich najczęściej pojawiają się:

 • pieniądze/papiery wartościowe/inne środki płatnicze (karty kredytowe, debetowe),
 • dyski komputerów,
 • programy komputerowe,
 • dane zawarte na nośnikach zewnętrznych,
 • dokumenty, rękopisy,
 • kolekcje dzieł sztuki, kolekcje biżuterii.

Ubezpieczeniu nie podlegają zazwyczaj także ruchome elementy wyposażenia balkonów i tarasów.

Doczytaj w OWU definicje pojęć, jakimi posługuje się ubezpieczyciel w treści całego dokumentu. Co rozumie dokładnie przez pojęcie “elementy stałe”? To pojęcie może określać tylko mury i podłogi, jak i elementy takie jak: tapety, panele, armaturę, zabudowę w kuchni itp.

Pamiętaj, że im więcej zapłacisz za ubezpieczenie nieruchomości, tym lista wykluczeń będzie krótsza.


Karencja - co to takiego?

Z karencją spotykamy się w przypadku ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych czy polis na życie. To okres zaraz po podpisaniu umowy, przez jaki zakład ubezpieczeniowy wstrzymuje się z realizacją ochrony ubezpieczeniowej. Karencja może wynosić np. 14 lub 30 dni. Oznacza to zatem, że jeśli do szkody dojdzie w okresie karencji, nie dostaniesz odszkodowania.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.