Pixel

Zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony na samochodzie jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Gdy dłużnik przestanie spłacać zadłużenie, bank może zaspokoić swoje roszczenia zajmując samochód, niezależnie od tego, że jego właścicielem jest już ktoś inny. Jak nie wpaść w pułapkę kupując auto? Powiemy Wam, jak sprawdzić, czy samochód jest wolny od tego typu obciążeń.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest zastaw rejestrowy
  • jakie akty prawne mają zastosowanie przy zastawie rejestrowym
  • gdzie sprawdzić, czy na samochodzie ustanowiono zastaw


Zastaw rejestrowy - co to jest i w jaki sposób się go ustanawia?

Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - w tym dokumencie należy szukać szczegółowych informacji i wytycznych. W kwestiach nieujętych w tym dokumencie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o zastawach.

Zastaw rejestrowy ustanawia się na ruchomości lub innych prawach zbywalnych, aby zabezpieczyć wierzyciela. W praktyce często dotyczy to samochodów. Wielu kierowców z pewnością nawet nie słyszało o tego typu zabezpieczeniach, jednak naszą misją jest zmiana tego stanu rzeczy.

Do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów.

Umowa zastawnicza powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie i określać co najmniej:

  • datę zawarcia umowy;
  • imię i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;
  • przedmiot zastawu w sposób odpowiadający jego właściwościom;
  • wierzytelność zabezpieczoną zastawem - przez oznaczenie stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika lub może wynikać, oraz najwyższej sumy zabezpieczenia.

To właśnie z rejestru zastawów można dowiedzieć się, czy interesujące nas auto jest wolne od zastawu rejestrowego.


Zanim kupisz, sprawdź!

Kupujesz samochód z drugiej lub trzeciej ręki? Pamiętaj, że zastaw rejestrowy mógł ustanowić każdy z jego dotychczasowych właścicieli. Przed podpisaniem umowy dołóż wszelkich starań, by “prześwietlić” interesujący Cię samochód.

1) SPRAWDŹ DOWÓD REJESTRACYJNY

Ustanowienie zastawu na pojeździe mechanicznym co do zasady powinno zostać odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, jednak brak takiej adnotacji nie powoduje nieważności zastawu. Brak wpisu w dokumentach auta nie oznacza jeszcze, że auto jest wolne od zastawu.

2) SPRAWDŹ HISTORIĘ POJAZDU W BAZIE CEPIK

3) SPRAWDŹ REJESTR ZASTAWÓW


Koszt informacji z rejestru zastawów

Rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe. Sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu jest sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania /siedziba zastawcy, czyli posiadacza pojazdu. Rejestr zastawów jest jawny, dlatego każdy może wystąpić o zaświadczenie o braku wpisu konkretnego przedmiotu zastawu do rejestru.

Koszt odpisu (dane na dzień publikacji artykułu) to kwestia kilkudziesięciu złotych:

  • wydanie zaświadczenia: 20 zł,
  • wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów: 15 zł,
  • udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów: 10 zł.

Informacje można uzyskać także w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych - osobiście, korespondencyjnie lub przez Internet.


Sprzedaż przedmiotu zastawu

Pojazd służy zabezpieczeniu wierzytelności i w określonych przypadkach (m.in. w przypadku niespłacania rat kredytu) zastawnik będzie mógł żądać zaspokojenia wierzytelności tym zastawem. W art. 13 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wskazane zostały sytuacje, w których sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie zastawu; art. 14 dotyczy zakazu zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego.

Jeśli więc nie chcesz dokładnie analizować zapisów ustawy i narażać się na ryzyko utraty nowo kupionego auta, sprawdź interesujący Cię pojazd w rejestrze zastawów!

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2024 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.