Pixel

Szkody w lokalu mieszkalnym mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i komfort lokatorów, a naprawy bywają długotrwałe i bardzo kosztowne. Obowiązek ubezpieczenia domu lub mieszkania spoczywa na właścicielu praw do nieruchomości. Jak wygląda ta kwestia w przypadku lokali spółdzielczych lub podnajętych?

Kto może zawrzeć ubezpieczenie lokalu?

Aby dokonać ubezpieczenia domu lub mieszkania, należy posiadać tytuł prawny do danego lokalu. Termin "tytuł prawny" obejmuje prawa własności nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu, a w przypadku mieszkań kwaterunkowych – także decyzję o przydzieleniu lokalu.

Ubezpieczenie współdzielonej nieruchomości

W przypadku współwłasności lokalu mieszkalnego warto wybrać ofertę, która umożliwia każdemu z właścicieli wykupienie części świadczenia w wysokości odpowiadającej posiadanym udziałom w nieruchomości. Przy wypłacie odszkodowania kwota świadczenia zostanie proporcjonalnie rozdzielona między właścicieli lokalu.

Najem a ubezpieczenie

Kwestia zawarcia ubezpieczenia pozostaje otwarta w przypadku lokali udostępnianych drogą wynajmu lub użyczenia. Lokatorzy mają możliwość samodzielnego zawarcia ubezpieczenia; świadczenie to obejmuje jednak jedynie ruchome wyposażenie lokalu, podlegające własności lokatora. Cały budynek musi zostać ubezpieczony przez podmiot uprawniony do rozporządzania mieniem.

Podwyższone ryzyko wystąpienia szkody

Jeśli ubezpieczany budynek lub mieszkanie zostaje oddane na wynajem, właściciel musi bezwzględnie powiadomić o tym ubezpieczyciela. W wynajmowanych lokalach szkody zdarzają się znacznie częściej, a naprawy bywają trudne do wyegzekwowania, dlatego opłaty za ubezpieczenie muszą być odpowiednio wyższe.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania

Podczas ubezpieczania lokalu spółdzielczego należy zwrócić szczególną uwagę na określenie podmiotu uprawnionego do odbioru świadczenia. Kwestia ta zależy od rodzaju oferty zakładu ubezpieczeniowego: niektóre z nich obejmują świadczeniem sam lokal, inne zaś – własnościowe prawo spółdzielcze do użytkowania mieszkania. W pierwszym przypadku odbiorcą odszkodowania będzie instytucja – spółdzielnia mieszkaniowa. Drugi wariant umowy obejmuje świadczeniem osobę fizyczną, a więc członka spółdzielni z tytułem prawnym do spółdzielczego lokalu.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2020 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.