Sport to zdrowie – mówi powszechnie znany slogan. Druga strona medalu wygląda już nieco inaczej. Uprawiając jakąkolwiek dyscyplinę sportu, narażamy się na powstanie różnego rodzaju urazów i kontuzji. Przed konsekwencjami tego typu zdarzeń chronią jednak odpowiednio dobrane ubezpieczenia od NNW. Jakie rodzaje ubezpieczeń sportowych są dostępne na rynku, na co zwracają uwagę ubezpieczyciele i od czego zależy cena polisy?

Przedmiot ubezpieczenia

Urazy i kontuzje, których możemy się nabawić podczas uprawiania sportu mogą czasowo lub całkowicie uniemożliwić nam dalsze jego uprawianie. Trzeba mieć też świadomość, że tego typu aktywność może spowodować kalectwo, a nawet śmierć. Ubezpieczenie sportowe pozwala zniwelować skutki zaistniałego wypadku – pokryć koszty leczenia i rehabilitacji. Do świadczeń, o które można się ubiegać należą: świadczenia zasiłkowe, liczone za każdy dzień niezdolności do wykonywania sportu/pracy, świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenia z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Rodzaje ubezpieczeń sportowych

Możemy wyróżnić kilka rodzajów ubezpieczeń od NNW podczas uprawiania sportu:

  • ze względu na ilość osób objętych ochroną: indywidualne, grupowe (co najmniej 3 osoby) oraz rodzinne - taką polisą mogą być objęci rodzice oraz dzieci do 24 roku życia,
  • ze względu na czas trwania ubezpieczenia: roczne lub krótkoterminowe,
  • ze względu na zakres ochrony: ubezpieczenia pełne, które zapewniają ochronę całą dobę przez cały czas trwania polisy oraz ubezpieczenia czasowe, które ochroną obejmują tylko konkretne, wybrane sytuacje, jak np. trening lub zawody.

Czytajmy OWU

Zakres i warunki ubezpieczenia sportowego na ogół dobierane są indywidualnie, co pozwala na możliwie jak najlepsze dopasowanie oferty. Warto do podstawowej polisy dobrać dodatkowe opcje ubezpieczenia. Kluczową kwestią jest jednak zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdzie zawarte są między innymi informacje o tym, które dyscypliny sportowe dane towarzystwo uznaje za sport ekstremalny, co rozumie przez pojęcie „rekreacyjne uprawianie sportu” lub też, które rodzaje aktywności fizycznej to już sporty podwyższonego ryzyka. OWU wyszczególnia także sytuacje, w których następują wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałą szkodę.

Wysokość składki

Na wysokość składki ubezpieczenia wpływ mają: czas obowiązywania polisy, jej zakres terytorialny (kraj lub zagranica), wysokość sumy gwarancyjnej, rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej, zakres ubezpieczenia oraz ocena ryzyka wykonana przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Sporty ekstremalne i sporty podwyższonego ryzyka

Zgodnie z definicją większości firm ubezpieczeniowych, do sportów ekstremalnych zaliczane są wszelkie dyscypliny sportowe, uprawiane poza szlakami czy terenami do tego przeznaczonymi, których uprawianie wymaga specjalistycznych umiejętności oraz działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, jazda na skuterach wodnych, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie itp.

Sporty wysokiego ryzyka natomiast to sporty takie jak: narciarstwo, snowboard, jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne. Zdarza się, że agencje ubezpieczeniowe do osób amatorsko uprawiających sporty wysokiego ryzyka zaliczają ponadto turystów podróżujących do buszu, na bieguny, w dżungle i tereny lodowcowe lub śnieżne, wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego.

Niektórzy ubezpieczyciele przed sprzedażą ubezpieczenia od NNW podczas uprawiania sportów ekstremalnych i sportów podwyższonego ryzyka wymagają wcześniejszego wykonania badań lekarskich. Warto je jednak wykonać, nawet jeśli nie są wymagane. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, ponieważ po zaistnieniu szkody lekarz stwierdzi przeciwwskazania do uprawiania sportów ekstremalnych. Trzeba mieć też świadomość, że ubezpieczenie tego rodzaju aktywności może być nawet trzykrotnie droższe od standardowego.

Sport na wczasach

Warto szczegółowo zapoznać się z warunkami polisy wykupionej na czas wakacyjnego odpoczynku. Może się okazać, że wypad w wyższe partie gór (trekking, wspinaczka) to aktywności, podczas których nie będziemy w pełni objęci ochroną ubezpieczeniową i konieczne będzie rozszerzenie podstawowego wariantu polisy turystycznej.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2018 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.