Pixel

Ubezpieczenie OC rolnika ma na celu ochronę interesów właściciela gospodarstwa i wszystkich osób, poszkodowanych w wypadkach rolniczych. W przypadku wystąpienia szkody świadczenie wypłacane jest nie przez rolnika, lecz przez firmę ubezpieczeniową. Jaki jest zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Szkody osobowe a szkody na mieniu

Zgodnie z art. 361 Kodeksu Cywilnego, każda osoba poszkodowana w wypadku rolniczym jest uprawniona do odbioru kompensaty za poniesione szkody. Jeśli wypadek dotyka właściciela lub osób mieszkających i pracujących na terenie gospodarstwa, świadczenie obejmuje jedynie szkody osobowe. Warto zaznaczyć, że w gronie tym znajdują się także osoby dokonujące okazjonalnych napraw lub usług. Jeśli w wypadku ucierpiały osoby trzecie – w żaden sposób niezwiązane z gospodarstwem – kompensata dotyczy zarówno szkód na osobie, jak i na mieniu. Poszkodowani mogą ubiegać się o zadośćuczynienie poniesionych strat, a także korzyści możliwych do uzyskania, gdyby wypadek nie miał miejsca.

Jaką kompensatę mogą uzyskać poszkodowani w wypadkach rolniczych?

  • jednorazowe świadczenie finansowe z tytułu doznanej krzywdy, w celu złagodzenia urazów fizycznych oraz psychicznych zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także dojazdów do placówek medycznych, dodatkowej opieki i adaptacji miejsca zamieszkania do potrzeb rekonwalescenta
  • renta uzupełniająca – wyrównanie różnicy między wysokością dochodów sprzed wypadku i dochodów uzyskiwanych po wypadku
  • kapitalizacja renty – świadczenie przyznawane w przypadku trwałej niepełnosprawności poszkodowanego i niezdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu (świadczenie to uniemożliwia odbiór renty uzupełniającej)
  • renta na zwiększone potrzeby – pokrywa wydatki związane z powrotem poszkodowanego do stanu zdrowia sprzed wypadku
  • zwrot utraconych zarobków – przyznawany w przypadku krótszego okresu niezdolności do pracy
  • w przypadku szkód materialnych – zwrot kosztów naprawy, odkupienia zniszczonych przedmiotów, holowania uszkodzonego samochodu lub użytkowania samochodu zastępczego

Jaką kompensatę mogą uzyskać członkowie rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego?

  • odszkodowanie związane z obniżeniem standardu życia na skutek śmierci poszkodowanego
  • zwrot kosztów leczenia i kosztów pogrzebu
  • renta alimentacyjna, przyznawana osobom, wobec których poszkodowany realizował obowiązek alimentacyjny
  • jednorazowe świadczenie finansowe z tytułu doznanej krzywdy, w celu złagodzenia urazów fizycznych oraz psychicznych

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2024 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.