Pixel

Wszelkie zdarzenia kwalifikujące się jako błąd w sztuce lekarskiej, do których doszło podczas leczenia w szpitalu, mogą być podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Nieocenioną pomoc w pozasądowej walce o należne odszkodowanie zapewniają Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Definicja „zdarzenia medycznego”

Zdarzenie medyczne to zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Kto może składać wniosek?

Wnioskować do Komisji może pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel, a w przypadku śmierci pacjenta, jego spadkobiercy.

Termin przedawnienia

Wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym poszkodowany pacjent posiadł wiedzę o zakażeniu, uszczerbku na zdrowiu itd. lecz nie później niż 3 lata od dnia, w którym zdarzenie miało miejsce. Warto na stronie internetowej lub w siedzibie właściwego urzędu wojewódzkiego poszukać gotowych formularzy wniosku.

Jakie dane powinien zawierać składany wniosek?

We wniosku należy zamieścić w szczególności:

  • podstawowe dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji, PESEL).
  • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: nazwa, adres siedziby (możesz to sprawdzić korzystając z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą).
  • uzasadnienie wniosku, czyli wskazanie doznanych szkód,
  • wskazanie rodzaju zdarzenia medycznego, które miało miejsce,
  • dokumentacja medyczna i inne dowody potwierdzające wystąpienia zdarzenia medycznego,
  • propozycja wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, które w stosunku do jednego pacjenta może wynieść w przypadku: a) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – maksymalnie 100 000 zł, b) śmierci pacjenta – maksymalnie 300 000 zł.

Koszty postępowania komisji

Przy składaniu wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 200 złotych, a potwierdzenie dołączyć do składanego wniosku. Należy się także liczyć, z tym iż trzeba będzie pokryć koszty sporządzenia opinii medycznych oraz koszty podroży, noclegu i utraconych dochodów osób wezwanych przed Komisję. W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego koszty postępowania pokrywa wnioskodawca, w przeciwnym wypadku, koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital.

Droga postępowania cywilnego

Pamiętaj, że jeśli zaakceptujesz kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, zamykasz sobie tym samym drogę sądową w formie pozwu cywilnego przeciwko szpitalowi. Jeśli nie zaakceptujesz proponowanej kwoty lub jeśli pojawią się nowe okoliczności czy objawy będące skutkiem zdarzenia medycznego już rozpatrzonego przez komisję, możesz dochodzić swoich spraw w sądzie.

Więcej informacji na temat Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych znajdziesz na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2024 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.