Pixel

Przerwy w dostawie prądu mogą być bardzo uciążliwe i to zarówno dla przedsiębiorców, jak i odbiorców indywidualnych. W określonych sytuacjach możemy ubiegać się o rekompensatę poniesionych strat w postaci bonifikaty lub odszkodowania.

Dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii elektrycznej

Niestety nie każda przerwa w dostawie prądu jest automatycznie podstawą do roszczeń względem dostawcy energii. W zależności od grupy przyłączeniowej do której należy odbiorca energii, dopuszczalny czas przerwy w dostawie energii kształtuje się na innym poziomie. Dla odbiorców zaliczanych do grup przyłączeniowych I‐III i VI czas trwania w ciągu roku kalendarzowego wyłączeń planowanych i nieplanowanych określa umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

  • przerwy planowanej (o której odbiorca został poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem) - 16 godzin,
  • przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

2) przerw w ciągu roku, stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, nie może przekroczyć w przypadku:

  • przerw planowanych - 35 godzin,
  • przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Bonifikata za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostawie energii

W przypadku, gdy przerwa w dostawie energii przekroczy dopuszczalny czas trwania (określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego albo umowie) odbiorcy przysługuje prawo otrzymania od dostawcy bonifikaty. Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotnej ceny energii elektrycznej; ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach. Typowa rodzina może liczyć na rekompensatę za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy jednorazowej i nieplanowanej w wysokości jedynie kilkunastu złotych za dobę, jednak w przypadku dużych przedsiębiorstw bonifikata będzie znacznie większa.

W celu uzyskania bonifikaty konsument musi złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym pisemny wniosek o wypłatę bonifikaty. Wypłata nastąpi dopiero po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności. W przypadku odrzucenia roszczeń można zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu z tytułu umów cywilnoprawnych do sądu powszechnego.

Odszkodowanie za zniszczony w wyniku przepięcia sprzęt

Odbiorca może domagać się również odszkodowania od dostawcy energii z tytułu szkód poniesionych wskutek przepięcia lub awarii sieci elektrycznej: za zniszczony sprzęt AGD i RTV, rozmrożoną w wyniku przepięcia zawartość lodówki, porażenie prądem itp. Roszczenie należy skierować do przedsiębiorstwa, które zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej i do którego należy sieć energoelektryczna dostarczająca nam energię. Również w tym wypadku droga do uzyskania odszkodowania może nie być prosta. Często winą za zaistniałe straty dystrybutor energii próbuje obarczyć firmę odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury i serwis linii przesyłowej, a nawet przerzucić winę na samego odbiorcę, twierdząc, że uszkodzenia spowodowane były wadliwą instalacją elektryczną użytkownika lub niedostatecznym jej zabezpieczeniem.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2020 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.