Pixel

Likwidacja szkody poniesionej w wypadku samochodowym za granicą może przysporzyć nieco trudności ze względu na barierę językową i nieznajomość przepisów obowiązujących w danym kraju. Jakie kroki musimy podjąć po wypadku komunikacyjnym na terenie UE i w krajach spoza wspólnoty?

Warto zabezpieczyć się na okoliczność wypadku drogowego już przed wyjazdem. Tradycyjne ubezpieczenie OC może okazać się niewystarczające. Jeśli wykupisz stosowny pakiet assistance obowiązujący na danym terytorium, po wypadku możesz zgłosić się do lokalnej agencji swojego ubezpieczyciela. Takie ubezpieczenie może obejmować pomoc tłumacza, odholowanie uszkodzonego pojazdu, podstawienie pojazdu zastępczego lub zapewnienie noclegu w miejscu wypadku.

Jakie czynności należy podjąć na miejscu zdarzenia?

Podstawą do uzyskania odszkodowania jest oświadczenie o wypadku drogowym, wypełnione na miejscu zdarzenia. Dokument jest dostępny online w wersji polskiej i angielskiej – najlepiej wydrukować go jeszcze przed wyjazdem i zabrać ze sobą. Oświadczenie zawiera opis wypadku, dane personalne jego uczestników i numery polis ubezpieczeniowych. Jeśli nie masz pod ręką formularza, zbierz dokładne dane na temat sprawcy szkody, jego pojazdu i ubezpieczyciela.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto wezwać policję na miejsce zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że w niektórych krajach (Serbia, Czechy, Austria) wezwanie służb wiąże się z opłatą manipulacyjną, stałą lub uzależnioną od kosztu szkody. Samo wydanie protokołu także bywa odpłatne. Dokładnych informacji udzielą Ci funkcjonariusze.

Niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą, czy poszkodowanym, pamiętaj o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad. Nie oddawaj nikomu oryginalnych dokumentów ubezpieczenia OC, uważaj także przy podpisywaniu protokołów w obcym, nieznanym Ci języku. Druga strona wypadku może próbować w ten sposób wymusić na Tobie przyznanie się do winy lub zrzeczenie się praw do odszkodowania.

Dochodzenie roszczeń przez osobę poszkodowaną

Jeśli w wypadku jesteś stroną poszkodowaną, możesz starać się o wypłatę odszkodowania w zagranicznym oddziale agencji ubezpieczeniowej obsługującej sprawcę wypadku. W procesie tym pośredniczy reprezentant agencji do spraw roszczeń, który w Twoim imieniu kontaktuje się z zagranicznym oddziałem ubezpieczyciela. Kontakt do odpowiedniej osoby uzyskasz w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym lub Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Reprezentant do spraw roszczeń zobowiązuje się do porozumienia z ubezpieczycielem i prezentacji jego stanowiska poszkodowanemu w terminie do 3 miesięcy od zgłoszenia szkody.

W krajach nienależących do Unii Europejskiej zwrot odszkodowania przebiega nieco inaczej. W krajach tych nie obowiązuje pośrednictwo reprezentanta do spraw roszczeń, a o należne świadczenia należy ubiegać się bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Wykup ubezpieczenia AC pozwoli nam uniknąć żmudnych procedur i problemów komunikacyjnych z obcojęzycznymi urzędnikami.

Likwidacja szkody przez sprawcę wypadku

Jeśli to Ty spowodowałeś wypadek, procedura będzie przebiegać analogicznie: poszkodowany w zdarzeniu będzie ubiegać się o wypłatę świadczeń w Twojej agencji ubezpieczeniowej na terenie Polski. Obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na poszkodowanym, jednak warto zawiadomić ubezpieczyciela o wypadku także na własną rękę. W zgłoszeniu należy dokładnie opisać okoliczności zdarzenia, a jeśli to możliwe – poprzeć opis zeznaniami świadków. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku, gdy wina nie jest jednoznaczna. Aktywne uczestnictwo w likwidacji szkody może pomóc Ci w oddaleniu roszczenia, a co za tym idzie – nie będziesz obciążony wyższą składką OC z tytułu spowodowania wypadku drogowego.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2020 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.