Pixel

Przedstawiciele niektórych zawodów zobligowani są do wykupienia zawodowego ubezpieczenia OC, które pełni funkcję zabezpieczenia przed konsekwencjami błędów popełnionych podczas wykonywania swoich obowiązków.

Ochrona przed konsekwencjami błędnych decyzji

OC zawodowe ma chronić klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji, wydawanych przez przedstawicieli określonych grup zawodowych, gwarantując jednocześnie poszkodowanym odszkodowanie. W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność deliktową (za szkody powstałe z winy ubezpieczonego) lub kontraktową (wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnego zobowiązania).

Zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC

Obowiązek wykupu polisy OC oraz zakres odpowiedzialności przedstawicieli poszczególnych zawodów regulują ustawy i rozporządzenia dedykowane konkretnym rodzajom działalności: w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to między innymi:

 • komornik sądowy,
 • organizator imprez masowych,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • radca prawny,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • księgowy,
 • notariusz,
 • architekt,
 • biuro usług płatniczych,
 • inżynier,
 • lekarz,
 • zakład opieki zdrowotnej,
 • biegły rewident,
 • rzecznik patentowy,
 • detektyw,
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego.

Gdzie zgłosić szkodę?

Jeśli korzystając z usług przedstawiciela jednego z powyższych zawodów zostałeś narażony na straty możesz ubiegać się o odszkodowanie. Należy wówczas zgłosić się do firmy, w której ubezpieczony jest sprawca szkody.

Wykonujesz zawód objęty obowiązkowym OC zawodowym?

Jeśli wykonujesz jeden z powyższych zawodów i obowiązkowe OC dotyczy Ciebie osobiście, zapoznaj się z ofertą różnych ubezpieczycieli i wybierz najkorzystniejszą, gdyż polisy tego typu są dość zróżnicowane. Pomimo że ustawy określają minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia dla każdego z zawodów, warto się zastanowić czy nie zwiększyć sumy ubezpieczenia (zwiększając jednocześnie składkę), żeby w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel pokrył całość powstałych zobowiązań.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2024 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.