Pixel

Wtargnięcie na jezdnię psa, kota, kury lub innego zwierzęcia hodowlanego często zmusza kierowcę do wykonania gwałtownych manewrów. W konsekwencji może to prowadzić do groźnego w skutkach wypadku oraz powstania szkód osobowych i majątkowych. W jakich sytuacjach i od kogo poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody?

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego jesteśmy odpowiedzialni za nasze zwierzęta domowe, a jeśli jesteśmy rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne, za posiadane zwierzęta hodowlane. Odpowiadamy za szkody wyrządzone przez te zwierzęta, czyli za szkody powstałe na skutek nienależytego sprawowania nad nimi nadzoru. Pies, który nam uciekł lub się zabłąkał, krowa, która zerwała się z łańcucha lub kura, która uciekła przez nienależycie zabezpieczone ogrodzenie - mogą poprzez wtargnięcie na jezdnię przyczynić się do niekontrolowanego manewru kierowcy, który chcąc ominąć zwierzę zjedzie do rowu lub zderzy się z pobliskim drzewem. Za skutki tych zdarzeń właściciel będzie odpowiadał z tytułu tzw. winy w nadzorze.

Dwóch poszkodowanych

Podczas kolizji z udziałem zwierzęcia poszkodowanym jest nie tylko kierowca, ale także właściciel zwierzęcia, które na skutek zderzenia doznało obrażeń lub poniosło śmierć. Kodeks cywilny (art. 424) zwalnia jednak z odpowiedzialności osobę, która zabiła lub zraniła cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tego zwierzęcia oraz jeżeli niebezpieczeństwa sama nie wywołała, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec. Ponadto ratowane dobro musi być oczywiście ważniejsze niż dobro naruszone.

Wyłączenie odpowiedzialności lub przyczynienie się poszkodowanego

Jeżeli jednak kierowca przyczynił się do powstania kolizji lub w znacznym stopniu zwiększył prawdopodobieństwo jej wystąpienia, jest współodpowiedzialnym za powstanie szkody. Jazda z nadmierną prędkością, niezachowanie stosownej ostrożności czy ignorowanie znaków drogowych ostrzegających o niebezpieczeństwie na drodze mogą przesądzać o uznaniu poszkodowanego współwinnym lub winnym powstałej szkody. W związku z tym obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Autocasco

Najprostszą odpowiedzią i najlepszym zabezpieczeniem przed ewentualnymi szkodami osobowymi i majątkowymi, powstałymi w wyniku zdarzeń drogowych jest oczywiście wykupienie odpowiedniego Autocasco. Niektórzy ubezpieczyciele umieszczają jednak zderzenie ze zwierzęciem wśród wykluczeń od odpowiedzialności. Warto dokładnie zapoznać się z warunkami zawieranego ubezpieczenia przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli jednak kolizja ze zwierzęciem domowym lub hodowlanym nie nastąpiła z naszej winy, a udało nam się ustalić właściciela zwierzęcia i jest on zabezpieczony przed odpowiedzialnością od szkód wyrządzonym przez jego zwierzę możemy jako poszkodowani skorzystać z jego ubezpieczenia.

OC w życiu prywatnym właściciela zwierzęcia domowego

Posiadacze zwierząt domowych coraz częściej korzystają z ofert zakładów ubezpieczeń, kupując ubezpieczenia dobrowolne - OC w życiu prywatnym. Jeżeli właściciel posiada tego typu ubezpieczenie, możesz dochodzić roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od ubezpieczyciela, z którym zawarł on tego typu umowę.

OC rolników

Należy pamiętać, że każdy rolnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jednak w ramach tego ubezpieczenia jest on chroniony tylko od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta hodowlane, które powstały w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym. Natomiast jeżeli szkoda zostanie wyrządzona bez związku z posiadanym gospodarstwem, może zaistnieć sytuacja, w której mimo posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, za szkodę odpowiedzialny będzie sam rolnik na zasadach ogólnych.

Jeżeli właściciel zwierzęcia nie jest objęty ani OC w życiu prywatnym ani OC rolników, właściciel może stanąć przed koniecznością naprawienia szkody z własnego majątku.

Gdy właściciela zwierzęcia ciężko ustalić

Równie ważne co odnalezienie właściciela zwierzęcia i poinformowanie go o zdarzeniu oraz ustalenie dalszych roszczeń odszkodowawczych przez obie strony jest odpowiednie zachowanie kierowcy na miejscu zdarzenia. Warto pamiętać, że w przypadku zderzenia ze zwierzęciem domowym lub hodowlanym, powinniśmy zachować się jak w przypadku każdego innego wypadku drogowego. Za nieudzielenie pomocy rannemu zwierzęciu, niepowiadomienie o wypadku odpowiednich służb – policji lub straży miejskiej – oraz za ucieczkę z miejsca wypadku kierowcy grozi mandat karny.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2022 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.