Pixel

Likwidacja szkód w ramach ubezpieczenia OC nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Jak reklamować działania ubezpieczyciela i jakie kroki podjąć, by wyegzekwować swoje prawa?

Kiedy i jak reklamować likwidację szkód?

W opinii osób poszkodowanych ubezpieczyciel często nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w sposób satysfakcjonujący. Warto dochodzić swoich praw i to zarówno w sytuacji gdy ubezpieczyciel nie likwiduje szkody w ramach ubezpieczenia OC w terminie (z reguły powinno to nastąpić w terminie 30 dni od zgłoszenia zdarzenia) lub gdy po prostu nie zgadzamy się z jego stanowiskiem. Często towarzystwa ubezpieczeniowe nie przedstawiają również dokumentacji, która miałaby to stanowisko popierać. Wskazane jest jednak, by wysuwając roszczenia względem ubezpieczyciela zachować odpowiednią ścieżkę postępowania: zaczynając od reklamacji, poprzez wniosek o podjęcie działań skierowany do Rzecznika Finansowego, w ostateczności wkraczając na drogę postępowania sądowego.

Reklamacja u ubezpieczyciela

Reklamacje można złożyć pisemnie, ustnie (telefonicznie lub w oddziale ubezpieczyciela) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej w ciągu 30 dni (w wyjątkowych sytuacjach 60 dni). W przypadku odrzucenia roszczeń, o ile ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość, można odwołać się do ubezpieczyciela jeszcze raz.

Wniosek do Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy może podjąć działania dopiero po wyczerpaniu przez nas postępowania reklamacyjnego u ubezpieczyciela. Należy skierować do Rzecznika wniosek o podjęcie działań w indywidualnej sprawie. Jeśli Rzecznik uzna zasadne występuje wówczas do ubezpieczyciela w ramach postępowania skargowego. Wszelka korespondencja pomiędzy Rzecznikiem a ubezpieczycielem pozostaje do wglądu poszkodowanego. Istnieje również możliwość rozwiązania sporu przez Rzecznika Finansowego podczas pozasądowego postępowania, na które ubezpieczyciel ma obowiązek się stawić.

Droga postępowania sądowego

Jeśli nawet interwencja Rzecznika nie przyniesie efektów pozostaje wystąpienie na drogę sądową. Powództwo można wytoczyć na podstawie art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK według przepisów o właściwości ogólnej (tj. przed sąd właściwy dla siedziby pozwanego zakładu ubezpieczeń) bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W toku postępowania należy udowodnić zasadność swoich roszczeń. Należy jednocześnie pamiętać o tym, że roszczenia z umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie (lub o osobie obowiązanej do jej naprawienia).

O nieprawidłowych praktykach stosowanych przez ubezpieczycieli można powiadomić także Komisję Nadzoru Finansowego – nie podejmuje ona co prawda działań w indywidualnych sprawach, ale jako organ nadzoru, w sytuacji gdy dochodzi do łamania przepisów prawa, może podjąć względem ubezpieczyciela szereg innych działań.

Odkup prawa do odszkodowania

Jeśli masz zastrzeżenia co do kwoty wypłaconego odszkodowania, a dodatkowo przeraża Cię wizja uciążliwego i kosztownego postępowania sądowego warto zastanowić się na odsprzedaniem odszkodowania. Powierzając swoją sprawę specjalistom na co dzień zajmującym się odkupem odszkodowań komunikacyjnych, którzy posiadają stosowne kwalifikację a ponadto doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, szanse na odzyskanie niedoszacowanej kwoty odszkodowania są naprawdę spore.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2020 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.