Pixel

Przed wyjazdem na wczasy, studia lub do pracy do państwa członkowskiego UE/EFTA warto wyrobić kartę EKUZ. W razie konieczności okazując EKUZ lekarzowi, powinniśmy zostać potraktowani tak, jak osoba ubezpieczona w tym kraju. Sprawdź do jakiej pomocy medycznej uprawnia? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Ile jest ważna?

Co daje EKUZ?

EKUZ stanowi gwarancję tego, że skorzystasz z takiego samego leczenia, w tym z procedur i stawek, jakie przewidziane są w odniesieniu do osób ubezpieczonych w powszechnym/publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych państwa, do którego się wybierasz. Nie oznacza to zatem całkowicie darmowej opieki zdrowotnej. Możesz zatem zostać obciążony w całości lub w części kosztami wizyty u lekarza, kosztami leków, czy zabiegu. Należy pamiętać, że karta EKUZ uprawnia do doraźnego skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, niezbędnych z medycznego punktu widzenia. Jedynie wykupienie odpowiednio dopasowanego do Twoich potrzeb i specyfiki wyjazdu ubezpieczenia turystycznego daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa w trakcie podróży.

Gdzie działa EKUZ?

Każde państwo członkowskie posiada własny powszechny system opieki zdrowotnej, dlatego wprowadzone zostały wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstw państw członkowskich. Przepisy te obowiązują w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w państwach członkowskich EFTA - Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Bliższe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie znajdziesz tutaj: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do.

Gdzie i jak składać wniosek?

Jeżeli wnioskując o wydanie EKUZ przedstawisz kompletną dokumentację pozwalającą na jednoznaczne ustalenie uprawnienia do otrzymania karty EKUZ, powinna ona zostać wystawiona:

  • w dniu osobistego złożenia wniosku,
  • w okresie do 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku drogą pocztową, faksem lub w formie elektronicznej do oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wniosek o wydanie karty należy kierować do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy przy tym pamiętać, że prawo do otrzymania karty EKUZ mają wyłącznie osoby ubezpieczone lub uprawnione na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego jednego z państw członkowskich UE/EFTA. Wydanie karty jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania i posługiwania się EKUZ można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Ile jest ważna?

Okres ważności karty EKUZ wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym wynosi:

  • do 5 lat: emeryci,
  • do 6 miesięcy: osoby zatrudnione, osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, osoby pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych,
  • do 2 miesięcy: osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • do 90 dni: osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

Jeśli w okresie ważności wydanej karty EKUZ utracisz prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ osób ubezpieczonych, to ważność karty wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia (np. rozwiązaniu umowy o pracę czy zakończeniu działalności gospodarczej).

Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ

W przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie uzyskała przed wyjazdem EKUZ, a konieczne jest potwierdzenie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ . Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dokument taki jest wydawany w wyjątkowych okolicznościach np.:

  • kradzież lub utrata EKUZ,
  • w przypadku wyjazdu w terminie zbyt krótkim, by możliwe byłoby wydanie EKUZ,
  • w przypadku, gdy osoba zapomniała przed wyjazdem zawnioskować o dokument.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

© 2022 Salvum
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty tworzące Salvum Odszkodowania. Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Dane osobowe, które podajesz w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz kierowania do Ciebie naszych ofert. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na kontakt i otrzymywanie od nas ofert dzwoniąc na infolinię +48 731 31 31 31, pisząc e-mail na adres biuro@salvum.com.pl lub list pod adres Salvum Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem "Moje dane osobowe". Tutaj dowiesz się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.