Pixel

Jesteś sprawcą wypadku drogowego, w którym ucierpiał pieszy? Sprawdź, o jakiego rodzaju świadczenia może wnioskować poszkodowany. Podpowiemy Ci też, kiedy twój ubezpieczyciel może odmówić wypłaty z polisy OC lub pomniejszyć kwotę odszkodowania.

Świadczenia dla poszkodowanego w wypadku drogowym pieszego

Pieszy, który ucierpiał w wypadku drogowym, może starać się o:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów za: rehabilitację, leczenie i opiekę medyczną,
  • zwrot kosztów przystosowania domu lub mieszkania do bieżących potrzeb (np., jeśli poszkodowany wskutek wypadku ma problemy z poruszaniem/jeździ na wózku inwalidzkim itp.)

Jeśli nabyta niepełnosprawność uniemożliwia poszkodowanemu wykonywanie pracy zarobkowej, może on także wnioskować o rentę wyrównującą oraz zwrot utraconych dochodów.

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, powyższe roszczenia poszkodowanego pieszego powinny zostać zaspokojone z twojej polisy OC. Jeśli jednak potrąciłeś pieszego będąc pod wpływem alkoholu/narkotyków lub nie miałeś w dniu wypadku ważnej polisy OC, wówczas roszczenia te będziesz musiał zaspokoić z własnej kieszeni. Konsekwencje jazdy bez ważnego OC mogą być bardzo dotkliwe, dlatego tak często przypominamy o tym, by pilnować ważności swojej polisy.

Przeczytaj także: Dane UFG nie pozostawiają złudzeń: nie opłaca się nie płacić OC!

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je pomniejszyć?

1. Pieszy był w stanie upojenia alkoholowego

Stan nietrzeźwości mógł mieć bezpośredni wpływ na zaistnienie wypadku drogowego. Oznacza to, że pieszy mógł przyczynić się do wypadku drogowego lub go spowodować – wówczas ubezpieczyciel odpowiednio może pomniejszyć kwotę wypłaty lub odmówić wypłaty odszkodowania.

Jeżeli jednak stan odurzenia jakimikolwiek substancjami był całkowicie bez znaczenia dla powstania szkody, nie będzie miało to żadnego znaczenia dla ustalenia wysokości odszkodowania czy zadośćuczynienia. Stan odurzenia nie stanowi o przyczynieniu się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru np. w sytuacji, gdy nietrzeźwy siedzi na przystanku, w który wjechał samochód.

2. Pieszy wtargnął na jezdnię

Pieszy przechodząc przez jezdnię w niedozwolonym miejscu lub niespodziewanie wchodząc na jezdnię łamie zasady ruchu drogowego i przyczynia się do zaistnienia wypadku drogowego.

Wyłączna wina pieszego

W większości wypadków to jednak kierowca będzie odpowiedzialny za zdarzenie, gdyż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego posiadacz pojazdu odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu na zasadzie ryzyka.

Kierowca jest zwolniony z odpowiedzialności względem poszkodowanego pieszego tylko w sytuacji wystąpienia szkody na skutek siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności.

Trudno udowodnić wyłączną winę pieszego. Do wypadków z udziałem przechodniów dochodzi zwykle przy przekraczaniu przez kierowcę dozwolonej prędkości lub wskutek niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas jazdy. Klasycznym przykładem jest wyprzedzanie na pasach na drogach wielopasmowych: pojazd na prawym pasie zatrzymuje się i ustępuje pierwszeństwa pieszemu, a pojazd na lewym pasie najeżdża na pieszego, który jest już w połowie jezdni.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.