Pixel

Wakacyjne podróże to czas odpoczynku i beztroski. Zdarza się jednak, że podczas wyjazdu spotykają nas przykre zdarzenia takie jak kradzież, wypadek czy choroba. Warto przed wyjazdem wykupić polisę ubezpieczeniową, która zapewni nam odpowiednią ochronę i choć w części pokryje poniesione przez nas straty. O czym koniecznie trzeba pamiętać, a o czym warto wiedzieć?

Wyrobienie Karty EKUZ

Kartę EKUZ powinno wyrobić się przed każdym zagranicznym wyjazdem. W razie nagłej konieczności będziesz mógł skorzystać z pomocy lekarskiej, do jakiej uprawniony jest każdy ubezpieczony obywatel kraju, w którym przebywasz na wczasach. Karta działa jednak tylko na terenie państw członkowskich UE/EFTA.

Karta EKUZ nie jest jednak wystarczającą ochroną. Koniecznie trzeba wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne z opcją ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą oraz transportu medycznego do kraju.

Polisa na miarę Twoich potrzeb

Jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiednie dopasowanie ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb oraz do charakteru samego wyjazdu. Oprócz standardowego ubezpieczenia koszów leczenia za granicą i ubezpieczenia NWW możesz dodatkowo ubezpieczyć swój bagaż, sprzęt sportowy oraz ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe lub majątkowe, które wyrządzisz innym bądź Ty bądź twoje dziecko.

Wyjazd z biurem podróży

Biuro podróży zobligowane jest do zapewnienia uczestnikom wyjazdu polisy turystycznej, dlatego by nie zawyżać ceny sprzedawanych wczasów oferuje ubezpieczenie kosztów leczenia na bardzo niską sumę gwarancyjną, które w razie wypadku z pewnością nie zapewni należytej ochrony.

Warto dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia czyli tzw. OWU i mieć świadomość, w jakich sytuacjach nie będziemy objęci ochroną. Wyłączenia odpowiedzialności pozwolą nam określić o jakie opcje dodatkowe powinniśmy polisę rozszerzyć.

Warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu indywidualnym, niezależnie od tego oferowanego przez biuro podróży. Podstawą jest wykupienie dobrego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NWW), które pozwoli na pokrycie kosztów leczenia za granicą lub pozwoli na ubieganie się o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu lub ciele. Nie warto oszczędzać natomiast na sumie gwarancyjnej, gdyż w razie wypadku świadczenia przyznawane w ramach ubezpieczeń na najniższe kwoty pokrywają rzeczywiste straty jedynie w małej części. Zazwyczaj polisy NWW nie obejmują wypadków powstałych na skutek uprawiania sportów innych niż określane jako „amatorskie”.

Sport na wczasach

Jeśli podczas wakacyjnego odpoczynku zamierzasz odpoczywać aktywnie, sprawdź czy urazy lub kontuzje, których mógłbyś się podczas jego uprawiania nabawić się nie znajdują się na liście wykluczeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Może się okazać, że wypad w wyższe partie gór (trekking, wspinaczka) czy popularne podczas wakacyjnych wyjazdów nurkowanie to aktywności, podczas których nie będziemy w pełni objęci ochroną ubezpieczeniową i konieczne będzie rozszerzenie podstawowego wariantu polisy turystycznej.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu z biurem podróży

Biuro turystyczne ma obowiązek zaproponowania nam wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, choć nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Niektóre zdarzenia losowe uniemożliwiają nam wyjazd na wymarzony urlop lub sprawiają, iż musimy przerwać pobyt na wczasach i musimy wracać do kraju. Jednak na częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty możemy liczyć tylko w ściśle określonych przypadkach. Będzie to np.:

  • nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród oraz nagłe zachorowanie uniemożliwiające uczestnictwo w wyjeździe (wymagające co najmniej siedmiodniowego leczenia w szpitalu lub czternastodniowego leczenia ambulatoryjnego). Wymagane jest jednak powiadomienie organizatora wyjazdu w odpowiednim, wskazanym w warunkach ubezpieczenia terminie.
  • nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej, na skutek którego wymaga ona naszej stałej opieki.

Wśród wykluczeń odpowiedzialności znajduje się jednak choroba przewlekła ubezpieczonego lub osoby bliskiej, która rozpoczęła się przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Na zwrot wpłaconych zaliczek nie możemy liczyć w przypadku, gdy po prostu zmienimy zadanie co do wyjazdu lub gdy znajdziemy korzystniejszą ofertę.

Jedziesz samochodem? Wykup pakiet Assistance

Jeśli wybierasz się w podróż samochodem wykupienie rozszerzonej wersji Assistance komunikacyjnego pozwoli Ci w pełni cieszyć się wakacyjnym wyjazdem i nie martwić się o to, co się stanie gdy Twój samochód się zepsuje lub przydarzy ci się stłuczka.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.