Pixel

Usługa odkupu odszkodowań dla poszkodowanych kierowców to szansa na uzyskanie dopłaty do już wypłaconego przez ubezpieczyciela a zaniżonego odszkodowania. Dziś chcemy rozwiać wasze wątpliwości w kwestii dopłat do odszkodowań za szkodę całkowitą.

Co to jest szkoda całkowita?

Szkodę całkowitą ubezpieczyciele orzekają, gdy samochód uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. Zazwyczaj wystarczy, że koszty naprawy pojazdu stanowią 70-80% jego wartości. Wówczas odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC ustalane jest metodą dyferencyjną, polegającą na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem o wartość wraku. Oczywiście taka sytuacja sprzyja nadużyciom ze strony ubezpieczycieli, którzy stosując różnego rodzaju triki, częściej niż to konieczne, orzekają szkody całkowite.


Praktyki ubezpieczycieli

Proceder nagminnego uznawania większości szkód jako całkowite ubezpieczyciele starają się tłumaczyć tym, iż są to wyliczenia szacunkowe a faktyczne koszty naprawy mogą okazać się wyższe od tych szacunkowych i przekroczyć wartość pojazdu na dzień zaistnienia szkody. Nierzadko zdarza się też zaniżenie wartości samochodu. By obniżyć kwotę wypłaconego odszkodowania ubezpieczyciele starają się zaniżyć wartość pojazdu przed wystąpieniem szkody, dlatego w tym celu:

 • nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego,
 • nie biorą pod uwagę faktycznego stanu technicznego pojazdu i ewentualnych modyfikacji, które przeprowadziliśmy, a które zwiększają realną wartość pojazdu,
 • stosują nieuzasadnione korekty zmniejszające wartość rynkową pojazdu,
 • kierują się tylko rocznikiem produkcji.


Dopłata do odszkodowań przy szkodzie całkowitej

Orzeczenie szkody całkowitej nie zamyka drogi do odsprzedaży prawa do szkody. Możesz zgłosić swoją sprawę do weryfikacji. Pierwszy etap analizy wymaga przekazania firmie odszkodowawczej dokumentów takich jak:

 1. decyzja wydana przez ubezpieczyciela w twojej sprawie,
 2. kosztorys szkody sporządzony przez ubezpieczyciela,
 3. zdjęcia uszkodzeń z dokumentacji szkody i/lub samodzielnie wykonane,
 4. wyliczenie wartości rynkowej pojazdu,
 5. wyliczenie wartości wraku.

Dokumenty te otrzymasz od ubezpieczyciela sprawcy, gdyż to na ich podstawie wyliczana była kwota odszkodowania.

Co równie ważne, o dopłatę do szkody możesz się starać nawet wtedy gdy samochód sprzedałeś lub gdy po wypadku nie naprawiłeś go w ogóle.


Kiedy nie można starać się o dopłatę do odszkodowania?

 1. Zawarto ugodę z ubezpieczycielem Ugoda z ubezpieczycielem jest równoznaczna ze zrzeczeniem się prawa do dalszych roszczeń do szkody. Nie można późnej już składać odwołań ani uzyskać dopłaty do odszkodowania.
 2. Szkoda powstała ponad 3 lata temu Po upływie 3 lat od wypadku nie ma już możliwości zgłaszania roszczeń.

Jeśli w ciągu ostatnich 3 lat miałeś wypadek komunikacyjny, a szkody w Twoim samochodzie zakwalifikowano jako szkodę całkowitą, zgłoś się do nas. Salvum ma wieloletnie doświadczenie w odkupie odszkodowań komunikacyjnych, a znajomość technik działania ubezpieczycieli pozwala nam działać sprawnie i skutecznie. Zgłoś się do nas z dokumentacją, a dokonamy jej analizy. Jeśli wypłata była zaniżona przedstawimy Ci propozycję odkupu.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2021 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.