Pixel

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu czy szkody osobowe to nie jedyne roszczenia, jakie poszkodowany może kierować do ubezpieczyciela sprawcy. Można się starać także o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu, którą stanowi różnica pomiędzy wartością handlową auta przed szkodą, a wartością auta po jego naprawie. Kiedy możemy starać się o takie odszkodowanie, a w jakich przypadkach jesteśmy pozbawieni się takiej możliwości?

Mimo że ubezpieczyciel na podstawie art. 361 § 2 k.c. zobowiązany jest do pełnej rekompensaty poniesionej szkody, co oznacza, że kwota wypłaconego odszkodowania powinna uwzględniać zarówno koszty naprawy auta, jak i utraconą wartość rynkową pojazdu, kalkulacje ubezpieczyciela sprawcy nie zawsze to uwzględniają.

Kiedy możemy się starać o odszkodowanie za utraconą wartość auta?

Jest to możliwe tylko w przypadku szkody częściowej, czyli gdy naprawa uszkodzonego pojazdu jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona. Co prawda ubytek wartości pojazdu maleje proporcjonalnie do jego wieku i jak wskazuje Rzecznik Finansowy rocznik auta nie powinien być podstawową przesłanką do ustalenia kwoty utraty wartości rynkowej, niemniej największe szanse na wypłatę roszczenia mają kilkuletnie samochody, w które przed szkodą były w dobrym stanie technicznym.

Szacowanie kwoty utraty wartości handlowej pojazdu nie jest usankcjonowane w obowiązujących przepisach żadnymi normami prawa, dlatego ustalenie kwoty o jaką będziemy wnioskować nie jest prostym zadaniem. Najczęściej takich kalkulacji rzeczoznawcy dokonują korzystając z Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERMOT.

Na wysokość wypłaty wpływa wartość rynkowa auta przed wypadkiem, okres eksploatacji, stan techniczny, zakres uszkodzeń i koszt naprawy auta. Podsumowując - realne szanse na wypłatę takiego roszczenia mają samochody osobowe mające do 6 lat, w dobrym stanie technicznym, które brały udział w kolizji po raz pierwszy.

Jak udowodnić utratę wartości handlowej samochodu?

Powstanie tego typu szkody możesz udowodnić przedstawiając ubezpieczycielowi oferty sprzedaży samochodów bezwypadkowych i powypadkowych. Możesz skonsultować się z warsztatami samochodowymi, serwisami lub skorzystać z wyceny niezależnego rzeczoznawcy lecz to już wiąże się z wydatkami. O wypłatę roszczenia należy wnioskować do ubezpieczyciela sprawcy, gdyż w przypadku pozytywnej weryfikacji wypłata nastąpi z jego polisy OC. Dochodzenie swoich praw w przypadku odrzucenia roszczenia należy rozpocząć od złożenia reklamacji do ubezpieczyciela, a jeśli to nie przyniesie rezultatu zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego, a w ostateczności wystąpić na drogę sądową.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2020 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.