Pixel

Ubezpieczenie komunikacyjne od następstw nieszczęśliwych wypadków przypisane jest do pojazdu, a nie do konkretnej osoby, dlatego obejmuje zarówno kierowcę jak i pasażerów. Świadczenie z NWW jest niezależne od innych świadczeń otrzymanych z tytułu tego samego zdarzenia.

Odszkodowanie z NWW niezależnie od odszkodowania z OC sprawcy

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych pasażerowie mogą liczyć nie tylko na odszkodowanie z OC sprawcy, ale także na odszkodowanie z NWW, jeśli kierowca, z którym podróżowali takie ubezpieczenie wykupił. Poszkodowany pasażer może więc otrzymać równolegle dwa odszkodowania. Trzeba mieć jednak świadomość, iż odszkodowania z NWW nie są wysokie.

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie z NWW?

Należy zwrócić uwagę na zapisy umowy; ubezpieczyciel określa w niej okoliczności oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, by odszkodowanie z tytułu polisy NWW zostało wypłacone. Zdarza się, że wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowią szkody powstałe podczas postoju pojazdu. Oznacza to, że ubezpieczyciel jako nieszczęśliwy wypadek kwalifikuje tylko te zdarzenia, do których doszło podczas jazdy samochodem.

Sformułowanie „następstwo nieszczęśliwego wypadku” również jest rozumiane przez ubezpieczyciela w specyficzny, konkretny sposób. To skutek nagłego zdarzenia, którego nie dało się przewidzieć, ani mu zapobiec. Co równie ważne, skutki wypadku mają charakter trwały lub są odczuwalne przez poszkodowanego przez dłuższy czas.

Ubezpieczenie NWW obejmuje skutki zdarzenia w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci - ubezpieczyciel określa procent uszczerbku na zdrowiu, jakiego pasażer doznał wskutek wypadku i oblicza kwotę świadczenia na podstawie specjalnej tabeli. Podstawą do wypłaty świadczenia z NWW będzie zatem np. złamana ręka, ale nie omdlenie.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Poinformowanie ubezpieczyciela o szkodzie powinno nastąpić jak najszybciej, mimo iż przepisy pozwalają, by zrobić to nawet do 3 lat od zdarzenia. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające powstanie szkody na zdrowiu lub ciele – np. dokumenty ze szpitala jak wypis lub kopia kartoteki. Najlepiej, aby w chwili zgłoszenia szkody leczenie było już zakończone, ale jeśli wygląda na to, że leczenie i rehabilitacja będą procesem długotrwałym można to zrobić oczywiście we wcześniejszym terminie.

Właściciel pasażerem

Gdy właściciel pojazdu w chwili wypadku był pasażerem i doznał uszkodzeń ciała to należy mu się odszkodowanie z własnego ubezpieczenia OC oraz NWW, jeśli i takie wykupił. To dość nietypowa sytuacja, jednak i takie się zdarzają.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia NWW

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony: kierowca lub pasażer ubezpieczonego pojazdu. W przypadku uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie wypłacane jest osobie poszkodowanej.

Co jednak w przypadku śmierci ubezpieczonego? Kto jest uprawniony do otrzymania odszkodowania? Wówczas świadczenie otrzyma osoba wskazana wcześniej przez ubezpieczonego. Jeśli taka osoba nie została wskazana lub szkoda dotyczyła pasażera to zgodnie z warunkami sumę ubezpieczenia otrzymają osoby bliskie, w kolejności określonej w warunkach umowy (zwykle jest ona wzorowana na kolejności obowiązującej przy dziedziczeniu ustawowym).

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.