Pixel

W natłoku obowiązków zawodowych i rodzinnych nietrudno zapomnieć o opłaceniu kolejnej składki ubezpieczeniowej. Przeczytaj, dlaczego warto dołożyć wszelkich starań, by pamiętać o kolejnych terminach płatności. Jeśli już przydarzyła Ci się taka sytuacja, sprawdź, jakie grożą Ci konsekwencje.

UBEZPIECZENIE OC

1. Zwłoka w zapłacie kolejnej raty za OC

Ubezpieczyciel bierze na siebie ryzyko nieterminowego wpływu środków, jednak podejmuje stosowne działania prewencyjne: wysyła przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności składki, a potem wezwania do uregulowania należności.

W OWU znajdziesz informacje dotyczące działania ubezpieczyciela w przypadku nieopłacenia kolejnych rat na czas. Ubezpieczyciel z pewnością nie zrezygnuje z wyegzekwowania zaległej wpłaty, a dodatkowo może upomnieć się o odsetki. Możesz też trafić na listę Krajowego Rejestru Dłużników. Skontaktuj się z ubezpieczycielem, najlepiej dzwoniąc na infolinię, lub wybierz się do placówki ubezpieczeniowej osobiście.

Co jednak istotne dla nas - kierowców, pomimo zwłoki w płatności drugiej lub kolejnej raty składki ochrona ubezpieczeniowa nadal działa .

Dużo większe konsekwencje może mieć brak automatycznego przedłużenia polisy OC.

2. Brak polisy OC

Ubezpieczenia komunikacyjne OC są ubezpieczeniami obowiązkowymi i zazwyczaj ulegają automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok. Są jednak pewne wyjątki i warto o nich wiedzieć.

  • automatycznemu przedłużeniu nie ulegają polisy “przejęte” po poprzednim właścicielu samochodu,
  • brak zapłaty drugiej lub kolejnej raty może skutkować wypowiedzeniem kontynuacji polisy OC, a to oznacza, że nie zostanie ona automatycznie przedłużona.

Jeśli zapomnisz o wykupieniu polisy OC, narażasz się na nałożenie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) - podmiot odpowiedzialny m.in. za uszczelnianie rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Kary są wysokie. Przeczytasz o tym więcej w naszym ostatnim artykule.

UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu i przeprowadzi całe postępowanie likwidacyjne, lecz jego kosztami obciąży sprawcę szkody (regres), który nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC.

Jeśli to poszkodowany nie ma OC, to co do zasady, nie blokuje to wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

UBEZPIECZENIE AC

Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne i u każdego z ubezpieczycieli może mieć nieco inny zakres. Podobnie ma się sprawa z konsekwencjami zapłaty składki po terminie - u każdego ubezpieczyciela mogą być inne. Skąd masz wiedzieć, jakie warunki stawia Twój ubezpieczyciel? Wszystkie informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które dostałeś przy zawieraniu umowy.

Jeśli zapomniałeś o składce, odszukaj polisę i sprawdź szczegóły. Upewnij się, że czytasz właściwy dla Twojej polisy dokument OWU, gdyż zapisy OWU są przez ubezpieczycieli dość często zmieniane. Wystarczy, że sprawdzisz symbol OWU – znajdziesz go w oświadczeniach pod polisą. Wskazany jest oczywiście jak najszybszy kontakt z ubezpieczycielem i wyjaśnienie sprawy.

Warto wiedzieć, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych ubezpieczyciel ma prawo rozwiązać umowę także w czasie jej trwania . Na taką właśnie ewentualność narażamy się, nie spłacając rat w terminie. Nie dzieje się tak oczywiście po kilku dniach opóźnienia. Postępowanie zaczyna się od wezwania do zapłaty. Jeśli jednak dłużnik nadal nie reguluje należności, ubezpieczyciel wysyła wypowiedzenie polisy; wskazuje też dokładną datę wstrzymania ochrony ubezpieczeniowej.

Zdarzają się jednak też przypadki, gdy pomimo nieuregulowania należności ochrona zostaje utrzymana do końca trwania polisy - wówczas ubezpieczyciel dochodzi spłaty należności wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego na drodze sądowej. Rozpoczęcie egzekucji wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego wierzyciela (TU), a wszystkie te koszty obciążają oczywiście dłużnika.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2021 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.