Pixel

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych ma chronić kierowcę przed finansowymi konsekwencjami spowodowania wypadku lub kolizji drogowej. Mówimy tu o kwotach rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych, więc tym bardziej warto zadbać o terminowe opłacenie ubezpieczenia. Są jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Sprawdź, kiedy Twoje OC nie zadziała!

Wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z OC, gdy kierujący pojazdem mechanicznym:

  • wyrządził szkodę umyślnie, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku popełnienia przestępstwa,
  • nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem, z wyjątkiem, gdy chodziło o pościg za przestępcą lub ratowanie życia ludzkiego/ mienia,
  • uciekł z miejsca zdarzenia.

Jazda na podwójnym gazie

Niezależnie od rodzaju polisy towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają ochronę ubezpieczeniową, gdy do powstania szkody majątkowej lub osobowej doprowadził kierowca w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych. W przypadku alkoholu wystarczy, że badanie alkomatem wykaże nawet jego śladowe ilości, by było to podstawą dla ubezpieczyciela do odrzucenia roszczeń odszkodowawczych.

Większość kierowców nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to właśnie regres ubezpieczeniowy jest najdotkliwszą konsekwencją, jaka spotka sprawcę wypadku w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości.

Regres po ucieczce z miejsca wypadku

Nie dość, że ucieczka z miejsca zdarzenia jest przestępstwem, to może dodatkowo skutkować regresem. Potwierdza to przypadek jednego z naszych klientów. Kierowca samochodu dostawczego spowodował szkodę i uszkodził lusterko w samochodzie osobowym, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca zapamiętał numery rejestracyjne i zgłosił szkodę do OC sprawcy. TU wypłaciło odszkodowanie i rozpoczęło postępowanie regresowe wobec sprawcy szkody. Gdyby sprawca pozostał na miejscu zdarzenia, wyjaśnił sprawę z poszkodowanym spisując oświadczenie, szkody prawdopodobnie zostałyby pokryte z ubezpieczenia.

Obowiązkowe OC

Należy pamiętać, że każdy zarejestrowany pojazd, bez względu na to czy jest używany, czy tylko stoi w garażu, musi posiadać ubezpieczenie OC. O szczelność systemu ubezpieczeń komunikacyjnych dba Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Baza danych prowadzona przez UFG pozwala namierzyć właścicieli pojazdów, którzy nie odnowili polisy OC. Fundusz wysyła wówczas wezwania do zapłaty kary, a jej wysokość zależy od “średniej krajowej”. W 2021 należy spodziewać się więc kolejnych podwyżek.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.