Pixel

Kierowcy i pasażerowie poszkodowani w wypadku spowodowanym przez nieubezpieczonego sprawcę nie zostają ze swoim problemem sami. Roszczenie odszkodowawcze w większości przypadków zaspokajane jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To organ, który zabezpiecza interesy poszkodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców wypadków drogowych. Jak i gdzie dokonać zgłoszenia szkody?

Gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca wypadku, odszkodowanie za szkody majątkowe i/lub osobowe wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Istnieje jednak szereg wykluczeń odpowiedzialności Funduszu. Dla przykładu, w przypadku szkód majątkowych, które możesz zaspokoić z własnej polisy AC, spotkasz się z odmową wypłaty odszkodowania z UFG. Otrzymasz jednak wyrównanie za poniesione straty (np. utracone zniżki).

Gdzie dokonać zgłoszenia szkody?

Zgłoszenia możesz dokonać w każdym z zakładów ubezpieczeń, który jest członkiem UFG. Najlepiej zgłosić się do swojego ubezpieczyciela. Przyjmując takie zgłoszenie ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania UFG informacji dotyczących stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń oraz propozycji wysokości świadczenia. Ty jako poszkodowany powinieneś zostać poinformowany o tym, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.

Kto przeprowadza postępowania likwidacyjne?

Weryfikacją roszczenia oraz przedstawieniem propozycji wysokości odszkodowania zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego złożysz zgłoszenie. Następnie dokumenty przekazywane są do UFG.

Decyzja o wypłacie odszkodowania

Decyzję o wypłacie bądź odmowie wypłaty odszkodowania podejmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ma na to 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Czas ten może się jednak znacznie wydłużyć.

Jeżeli w ciągu 30 dni nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości odszkodowania, decyzja zostanie wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia w/w okoliczności. Jeśli Fundusz uzna zasadność zgłoszonych roszczeń, wypłaci Ci odszkodowanie. Później na mocy regresu będzie domagał się zwrotu kwoty od sprawcy.

Reklamacja w UFG

Jeśli nie jesteś zadowolony z przyznanej kwoty odszkodowania, możesz zgłosić reklamację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Możesz to zrobić w formie pisemnej bądź telefonicznie – dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej UFG. Odpowiedź powinieneś dostać w formie pisemnej w ciągu 30 dni.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2022 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.