Pixel

Procedury związane z likwidacją szkód komunikacyjnych często w nas kierowcach wzbudzają irytację. Dokumentacja zdjęciowa, formularze, wycena i opinia rzeczoznawcy… Zastanawiamy się dlaczego proces weryfikacji tak długo trwa. Otóż wyłudzanie odszkodowań przez kierowców wcale nie należy do rzadkości. Dziś przedstawimy wam kilka przykładów takich nieuczciwych praktyk.


1) Wykorzystanie polisy zbywcy samochodu

Sprzedając samochód należy bezzwłocznie poinformować o tym ubezpieczyciela i urząd, w którym auto było zarejestrowane, aby zapobiec wykorzystaniu polisy zbywcy do wyłudzania odszkodowań. Jeśli sprzedający nie wygłosi polisy, a samochód, który sprzedał będzie brał udział w kolizji, w oficjalnych dokumentach będą pojawiać się dane właściciela polisy, czyli osoby, która samochód sprzedała.

Oszuści kupując samochód nie przerejestrowują go, a dane nowego właściciela nie są wprowadzane do polisy OC. Przez szereg zaaranżowanych kolizji z drogimi samochodami wyłudzają odszkodowania, po czym bez przerejestrowywania sprzedają go kolejnych osobom, by znów powtórzyć ten proceder.

Sprzedający, który nie dopełnił obowiązku wygłoszenia polisy, w przypadku wykorzystania jego polisy przez oszustów ubezpieczeniowych, nie traci zniżek, gdyż może się powołać na umowę kupna - sprzedaży, ale sytuacja ta może się odbić w przyszłości np. przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Można się także spodziewać wezwań na przesłuchania w postępowaniach karnych. Wtedy trzeba będzie udowadniać swoją niewinność.


2) Wymuszanie przyznania się do winy

Do praktyk wyłudzania odszkodowań należy także sytuacja wymuszania na innym kierowcy przyznania się do spowodowania uszkodzeń, które w rzeczywistości powstały wcześniej i w innych okolicznościach. Oszust, który nie może zlikwidować tych szkód z polisy Autocasco, chce skorzystać z cudzej umowy ubezpieczenia. Dlatego wyszukuje ofiarę, której wmawia spowodowanie uszkodzeń samochodu.

Często do takich sytuacji dochodzi na parkingach. Oszuści parkują uszkodzony samochód obok pojazdu z licznymi zarysowaniami, wymagającego poprawek blacharskich, czekają na kierowcę tego pojazdu, by wmówić mu, że przy parkowaniu zarysował karoserię lub uszkodził lusterko auta obok. Na drodze można się spotkać z wymuszaniem przyznania się do uszkodzenia szyby przez odpryskujący spod kół samochodu sprawcy kamień. Oszuści powołują się na zeznania pasażerów, rzekomą rejestrację zdarzenia na wideorejestratorze.

Oświadczenie sprawcy wypadku jest ważnym dokumentem, który wprost wskazuje sprawcę zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że nawet podpisując oświadczenie sprawcy wypadku można zgłosić wątpliwości co do winy wskazanego sprawcy do ubezpieczyciela, korzystając ze wskazanych przez niego kanałów do komunikacji (formularz, infolinia, mail).


3) Świadome doprowadzanie do kolizji

Oszuści celem wyłudzenia odszkodowań często polują na swoje ofiary i celowo doprowadzają do kolizji drogowych, w taki sposób, by sami zostali uznani za poszkodowanych. Upolowany kierowca, w świetle obowiązujących przepisów drogowych, zostaje uznany za winnego kolizji. “Sprawców” oszuści poszukują na skrzyżowaniach równorzędnych, symulując przepuszczanie; na rondach z kilkoma pasami ruchu lub wielopasmówkach, gdzie poruszając się prawym pasem ustawiają się w martwym punkcie upatrzonego samochodu i “doprowadzają” do kolizji, gdy ten zmienia pas na prawy lub chce zjechać z ronda.

Oszuści wyłudzają odszkodowania na podstawie oświadczenia winy lub notatki policyjnej. Szkodę naprawiają prowizorycznie, a różnica pomiędzy kosztem naprawy a odszkodowaniem wypłaconym w oparciu o rozliczenie kosztorysowe trafia do ich kieszeni.


4) Wyłudzanie odszkodowań za fikcyjne szkody osobowe

Nie tylko szkody w mieniu są przedmiotem wyłudzeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Także szkody osobowe są polem działalności oszustów ubezpieczeniowych. Do ubezpieczycieli wpływają wnioski o odszkodowanie za szkody na ciele, urazy doznane przez fikcyjnych pasażerów, którzy spisują nieprawdziwe oświadczenia o udziale w wypadku

Na miejscu kolizji, przy spisywaniu oświadczenia warto wymienić dokładną liczbę pasażerów poszkodowanego samochodu, aby uniemożliwić oszustwa ubezpieczeniowe z polisy sprawcy.


5) Fikcyjne wydłużanie czasu najmu auta zastępczego przez firmy oferujące takie usługi

Podpisując protokół zdawczy auta zastępczego zadbaj o wypełnienie wszystkich pól formularza, zwłaszcza tego dotyczącego dnia oddania auta. Zostawiając to pole puste dajesz właścicielowi firmy wynajmującej auta możliwość oszustwa. Jeśli wpisze w protokół późniejszą datę, dostanie od ubezpieczyciela wyższą kwotę. Mało tego, możemy też zostać oskarżeni o współpracę z oszustem. Warto poprosić więc o kopię takiego protokołu.


6) Poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach o kolizji/wypadku

Niewinne prośby znajomych czy członków rodziny o potwierdzenie nieprawdziwych zdarzeń należy stanowczo odrzucać. Poświadczenie nieprawdy w zeznaniach dotyczących rzekomych szkód, doprowadza do wypłat nienależnego odszkodowania, ale ściąga też na nas ryzyko konsekwencji karnych, gdyż poświadczanie nieprawdy w dokumentach i zeznaniach jest ścigane z urzędu. Po drugie, konsekwencją takiej przysługi jest zwyżka składki za ubezpieczenie OC.


7) Powiększanie zakresu i rozmiaru szkód

Poszkodowani w wypadkach właściciele samochodów, chcąc ugrać coś przy okazji zaistniałej kolizji, podają w dokumentach większy zakres szkód, jakich doznał ich samochód: podają wcześniej powstałe uszkodzenia, powiększają zakres deformacji, uszkodzeń, aby poszczególne elementy zostały zakwalifikowane do wymiany, a nie naprawy. Często oszuści już po kolizji uszkadzają kolejne części samochodu, aby uzyskać wyższe odszkodowanie, a uszkodzenia, do których sami doprowadzili naprawiają po kosztach, prowizorycznie, przy użyciu zamienników.

Find out how we can help you

Our expert will contact you

© 2020 Salvum
By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.
The administrators of your personal data are the entities creating the Salvum Odszkodowania company with the office in Sulejów at ul. Konecka 41. The personal data you provide in the form are processed for contact and to send you our offers. At any time, you have the right to withdraw your consent to contact and receive offers from us by calling the hotline +48 731 31 31 31, by e-mail to biuro@salvum.com.pl or sending a letter to Salvum Odszkodowania, ul.Konecka 41, 97-330 Sulejów, with the annotation "My personal data". Here you will learn more about the rules for processing your data.